วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธอส.พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี

ธอส.พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก ภายใต้โครงการ บ้าน ธอส.–ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 54 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดสรรวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน 6,000 ล้านบาท รวมกับวงเงินสมทบจาก ธอส.อีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 9,000 ล้านบาท สำหรับนำมาปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ “โครงการบ้าน ธอส.–ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR–0.50% ต่อปี กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 7.25% ต่อปี)

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวฯ สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส.และลูกค้าใหม่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 54 และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย ต้องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก โดยธนาคารให้กู้เพื่อซื้อ กู้เพื่อต่อเติม–ซ่อมแซมอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย กู้เพื่อปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้กู้ เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และให้กู้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับ ธอส. วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 54.

ธอส.พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก ภายใต้โครงการ บ้าน ธอส.–ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี... 6 มิ.ย. 2555 16:48 ไทยรัฐ