วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนลดค่าธรรมเนียมการใช้ 50%

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ลดค่าธรรมเนียมการใช้ 50% สำหรับเรือที่มีความยาวตั้งแต่ 35 เมตรขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.–31 ส.ค. 55 เป็นระยะเวลา 3 เดือน...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 นายเฉลิมเกียรติ สลักคำ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ลดค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของเรือ (Berth Fee) 50% สำหรับเรือที่มีความยาวตั้งแต่ 35 เมตรขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มิ.ย.–31 ส.ค. 55 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าจาก สปป.ลาว และจีน มาใช้บริการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ในช่วงระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับลดลงและเป็นการส่งเสริม ทางการตลาดในระยะเริ่ม แก่ผู้ประกอบการเรือเป็นการชั่วคราว โดยเรือยาวเกิน 35-40 เมตร เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท/ลำ/วัน เรือยาวเกินกว่า 40 เมตร 625 บาท/ลำ/วัน 

ทั้งนี้ จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจาก สปป.ลาว และจีน มาใช้บริการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเพิ่มขึ้น อีกทั้งท่าเรือยังมีข้อได้เปรียบทางกายภาพ โดยมีพื้นที่ถึง 387 ไร่ มีเครื่องมือทุ่นแรงที่ทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ลดการใช้แรงงานคนในการขนถ่าย ประกอบกับท่าเทียบเรือเป็นแบบทางลาด 2 ระดับ จำนวน 2 ท่า สามารถนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ลงไปรอรับสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และในอนาคตจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายและเชื่อมโยงการขนถ่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS (The Greater Mekong Sub-region) ประกอบด้วย สปป.ลาว พม่า ไทย และจีนตอนใต้ ต่อไป

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวอีกว่า กทท. ได้เปิดให้บริการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 55 ที่ผ่านมา โดยจัดเตรียมบุคลากรให้บริการ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบความปลอดภัยในเขตท่าเรือ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในการให้บริการท่าเรือ.

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ลดค่าธรรมเนียมการใช้ 50% สำหรับเรือที่มีความยาวตั้งแต่ 35 เมตรขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.–31 ส.ค. 55 เป็นระยะเวลา 3 เดือน... 6 มิ.ย. 2555 14:40 ไทยรัฐ