วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยวางกรอบรองรับเปิดเสรีสินค้าเกษตรในกลุ่มอาเซียน

เชื่อหากจัดประชุมอาเซียนบ่อยจะทำให้อุปสรรคและปัญหามหมดไป ด้านพาณิชย์เตรียมรับมือเปิดเสรีข้าวในไทยกันปัญหาข้าวปลอมปน

วันนี้ (14 ส.ค.) นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่  41  อย่างเป็นทางการว่า กรอบอาเซียนในอีก 6  ปีข้างหน้าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในปี 2558  ยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่เชื่อว่าหากมีการจัดประชุมบ่อยขึ้นเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ น่าจะทำให้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมาย

“ปัจจุบัน หลายประเทศประสบความสำเร็จจากการใช้เศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ เช่น อังกฤษ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เช่นเดียวกับไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งเหล่านี้มีอยู่ในชาติอาเซียน ดังนั้น ต้องช่วยกันผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน” นายกอร์ปศักดิ์กล่าว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปีนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะพยายามทำทุกวิถีทางให้มีการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเต็มรูปแบบ หลังจากนี้แต่ละประเทศจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดรูปแบบและวิธีการ  เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และในเดือนตุลาคมนี้ ตนจะเป็นประธานการประชุม  เพื่อดูแลแผนปฏิบัติการของแต่ละประเทศที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ว่าสามารถ บรรลุเป้าหมาย หรือมีปัญหาอะไรบ้าง  อย่างไรก็ตาม  จากช่วงวิกฤติโลกอาเซียนมองว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่  และมองว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับสู่ภาวะปกติในอีก 2  ปีข้างหน้า  และเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไม่เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว  จึงเชื่อว่าภายใน 2 ปีทุกอย่างจะเรียบร้อย

นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวอีกว่า  ตามกรอบอาเซียนที่จะปรับลดภาษีเหลือร้อยละ 0  ในกลุ่มสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว จะเริ่มวันที่  1  มกราคม  2553  ในส่วนของข้าวที่จะมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทย  รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อม  โดยใช้มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก็น่าสามารถจะดำเนินการได้  ขณะเดียวกันการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรอื่น ขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรเพื่อยกระดับผลกระทบจากการ เปิดเขตการค้าเสรีภาคการเกษตรภายใต้กรอบอาเซียน  ซึ่งภาคเอกชนและเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัว  ขณะที่รัฐบาลมีการดูแลและปรับเปลี่ยนวิธีการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรเป็น ประกันราคา  ซึ่งจะเป็นการยกระดับในเรื่องรายได้ให้สูงขึ้น  ขณะเดียวกันจะลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

ด้านนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยเมื่อมีการเปิดเสรีใน กลุ่มอาเซียนและอาจทำให้ข้าวไทยประสบปัญหาปลอมปนไม่ได้มาตรฐาน  ว่า  รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการค้าต่าประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดวิธีปฏิบัติการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อน บ้าน  ซึ่งเร็ว ๆ  นี้ไทยจะประกาศเกณฑ์การนำเข้าข้าว  และเชื่อว่าจะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้

เชื่อหากจัดประชุมอาเซียนบ่อยจะทำให้อุปสรรคและปัญหามหมดไป ด้านพาณิชย์เตรียมรับมือเปิดเสรีข้าวในไทยกันปัญหาข้าวปลอมปน 14 ส.ค. 2552 11:34 ไทยรัฐ