วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง ยันเหรียญกษาปณ์มีเพียงพอต่อความต้องการ

คลัง ยัน ธนารักษ์ มีเหรียญเพียงพอใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ระบุชนิดของเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ไม่มีผลต่อเงินเฟ้อ เพราะเหรียญกษาปณ์เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์มีเหรียญกษาปณ์ทุกชนิดราคาที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสามารถรองรับได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีเหรียญแต่ละชนิดราคาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ เหรียญ 10 บาท มีหมุนเวียนอยู่ ประมาณ 1,580 ล้านเหรียญ, เหรียญ 5 บาท มีหมุนเวียนอยู่ ประมาณ 2,400 ล้านเหรียญ, เหรียญ 2 บาท มีหมุนเวียนอยู่ ประมาณ 995 ล้านเหรียญ, เหรียญ 1 บาท มีหมุนเวียนอยู่ประมาณ 12,000 ล้านเหรียญ และเหรียญ 50 สต. มีหมุนเวียนอยู่ประมาณ 2,040 ล้านเหรียญ เหรียญ 25 สต. มีหมุนเวียนอยู่ประมาณ 3,000 ล้านเหรียญ

นายวิรุฬ กล่าวต่อว่า กรมธนารักษ์ยังจ่ายแลกเหรียญเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เป็นปกติ ซึ่งความต้องการใช้เหรียญ แต่ละชนิดราคาเช่น 10 บาท อยู่ที่ 16 ล้านเหรียญต่อเดือน 5 บาท อยู่ที่ 17 ล้านเหรียญต่อเดือน 2 บาท อยู่ที่ 14 ล้านเหรียญต่อเดือน และ 1 บาท อยู่ที่ 70 ล้านเหรียญต่อเดือน 50 สต.อยู่ที่ 10 ล้านเหรียญต่อเดือน และ 25 สต. จ่ายแลก เดือนละ 12 ล้านเหรียญ ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์มีปริมาณเหรียญกษาปณ์สำรองเพียงพอที่จะจ่ายแลกให้ประชาชนและห้างร้านต่างๆ ได้จนถึงปี 56

สำหรับการให้บริการจ่ายแลกเหรียญที่มีการรับโอนภารกิจมาจากกรมบัญชีกลาง เมื่อต้นเดือน พ.ค. 55 ปัจจุบันกรมธนารักษ์มีศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ที่เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี และสงขลา เพื่อให้บริการจ่ายแลกเหรียญแก่ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย และได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการเป็นหน่วยให้บริการด้านเหรียญกษาปณ์แก่ประชาชนรายย่อยในทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 900 สาขา ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2555 เป็นต้นมา นอกเหนือจากนั้น ยังมีการบริหารจัดการด้วยการจับคู่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เช่น ธนาคารต่างๆ ซึ่งทำให้มีเหรียญออกสู่ระบบหลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ดี ขณะนี้กรมธนารักษ์กำลังดำเนินการและปรับปรุง การให้บริการด้านเหรียญ โดยจะจัดจ้างให้เอกชนเข้ามาให้บริการรับแลก จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

นายวิรุฬ กล่าวด้วยว่า ชนิดของเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ ไม่มีผลต่อราคาเงินเฟ้ออย่างแน่นอน เพราะเหรียญกษาปณ์เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น.

คลัง ยัน ธนารักษ์ มีเหรียญเพียงพอที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ระบุ ชนิดของเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ไม่มีผลต่อเงินเฟ้อ เพราะเหรียญกษาปณ์เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น 16 พ.ค. 2555 15:10 ไทยรัฐ