วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออมสินขยาย'ซอฟต์โลน'ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งกู้-รีไฟแนนซ์

ออมสินใจป้ำขยายวงเงินกู้ซอฟต์โลนจากให้เฉพาะลูกค้า ไปยังประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทั้งกู้เงินและรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ...

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินจะเพิ่มความช่วยเหลือของวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน ที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน 23,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อของธนาคารอีก 10,000 กว่าล้านบาท รวมเป็น 34,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จากเดิมที่ให้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น จะขยายไปถึงประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมจากรัฐบาล 5,000 บาท หรือขอรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่นซึ่งมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินก้อนนี้ได้

“เงื่อนไขเดิมของวงเงินกู้ซอฟต์โลน เบื้องต้นกำหนดว่า ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น และต้องขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากธนาคาร เพราะคาดว่า มีลูกค้าจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จึงต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ช่วยเหลือลูกค้า แต่เมื่อภาวะน้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้ว ความต้องการสินเชื่อก็ไม่ได้มากอย่างที่คาดการณ์ไว้ ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเล็กๆ น้อยๆ พออาศัยอยู่ต่อไปได้ โดยใช้เงินส่วนตัวหรือเงินที่เหลือจากการพักหนี้ในโครงการอัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพราะไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำท่วมอีกหรือไม่”

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไว้ 10,000 ล้านบาท แต่มีการขอสินเชื่อหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น เช่น สินเชื่อเคหะหรือที่อยู่อาศัย อนุมัติสินเชื่อ 144 ราย วงเงิน 10 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล นับรวมโครงการธนาคารประชาชนแล้ว อนุมัติ 1,624 ราย วงเงิน 108 ล้านบาท โดยลูกค้าที่ส่วนใหญ่ขอเข้าร่วมโครงการพักหนี้เงินต้น และอัตราดอกเบี้ย 0% นานไม่เกิน 6 เดือน สูงถึง 26,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 16,000 ล้านบาท ดังนั้น ธนาคารออมสินจะเปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม สามารถกู้เงินหรือรีไฟแนนซ์ จากธนาคารอื่นๆ มาเข้าร่วมโครงการซอฟต์โลนของรัฐบาลกับธนาคารออมสินได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดรายจ่ายในกระเป๋าลงไปได้อย่างมาก

ปัจจุบันธนาคารมีการให้บริการหลายหลายรูปแบบ เช่น ธนาคารประชาชน คิดอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนในปีแรก หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยปีละ 15-17% ส่วนที่ในปี 2 และปีที่ 3 หากมีประวัติการชำระหนี้ดี อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 0.50% ต่อเดือนหรือปีละ 11-12% หากเข้าร่วมโครงการซอฟต์โลน อัตราดอกเบี้ยจะลดลงทันทีเหลือ 3% ต่อปี หรือประมาณ 0.30% ต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งถึงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากในขณะนี้

ออมสินใจป้ำขยายวงเงินกู้ซอฟต์โลนจากให้เฉพาะลูกค้า ไปยังประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทั้งกู้เงินและรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ... 3 พ.ค. 2555 16:48 ไทยรัฐ