วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐช่วยแน่!สร้างเขื่อนป้องนิคม

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจากการหารือกับ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม ได้ข้อสรุปในหลักการแล้วว่า รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณให้เปล่าจำนวน 2 ใน 3 ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งอย่างแน่นอน เบื้องต้นเสนองบประมาณที่จะใช้วงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ขอให้ไปปรับลดงบประมาณลงมา ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินให้เปล่าสนับสนุนวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

“หลังจากหารือกันพบว่าต้นทุนต่อหน่วยในการสร้างเขื่อนของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งไม่เท่ากัน จึงขอให้ทางนิคมอุตสาหกรรมไปปรับราคาต้นทุนต่อหน่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วนำกลับมาเสนอ กบอ.อีกครั้ง หลังจากนั้นจะเสนอให้ กนอช.พิจารณา แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป”.

ในเร็วๆนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ... 7 เม.ย. 2555 01:27 7 เม.ย. 2555 01:27 ไทยรัฐ