วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคทีซีงานเข้า! ยอดชำระหนี้เริ่มอืด

บัตรกรุงไทย เผย 6 เดือนแรก ยอดสมัครบัตรใหม่โต 6,000 บัตร ขณะการอัตราการชำระล่าช้าเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 ...

นายธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ฐานบัตรเครดิตของเคทีซีอยู่ที่ 1.63 ล้านบัตร จากสิ้นปี 2551 ที่ผ่านมา ฐานบัตรอยู่ที่ 1.5 ล้านบัตร โดยยอดสมัครบัตรใหม่
เติบโต 60,000 บัตร จากเป้าหมายทั้งปีตั้งไว้ที่ 120,000 บัตร ส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยรวมมีการเติบโต 7% แต่ถ้าเป็นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยต่อรายจะลดลง 5% ขณะที่ยอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

"อัตราการชำระล่าช้าในเดือน มิ.ย.เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8% จากต้นปี อยู่ที่ 4.2% และสิ้นปีคาดว่าจะปรับขึ้นเป็น 5% ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จากต้นปีอยู่ที่กว่า 2% ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 3% และสิ้นปีคาดว่าเอ็นพีแอลอยู่ที่ 3%"

นายธวัชชัยกล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฉบับใหม่ว่า อยากเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบัตรเครดิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีความสมบูรณ์และไม่ชัดเจนในบางมาตราและจะต้องอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละมาตราว่าเหตุใดจึงร่างออกมาแบบนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้

"เห็นด้วยกับการมีร่าง พ.ร.บ.บัตรเครดิต แต่มีบางมาตราที่ร่างออกมาแล้วไม่สอดคล้องกับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัท เช่น ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้อำนาจฝ่ายบริหาร (นักการเมือง) เข้ามามีบทบาทและสั่งการ เป็นเรื่องที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีขั้นตอนการพิจารณาผ่านกระบวนการศาล ขณะที่อายุความกำหนดไว้ 1 ปี จากเดิม 2 ปี นับจากวันผิดนัดชำระครั้งสุดท้าย ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งฟ้องร้องลูกค้าที่ผิดนัดชำระ".

บัตรกรุงไทย เผย 6 เดือนแรก ยอดสมัครบัตรใหม่โต 6,000 บัตร ขณะการอัตราการชำระล่าช้าเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 ... 7 ส.ค. 2552 04:14 7 ส.ค. 2552 04:16 ไทยรัฐ