วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบข.ปรับสูตรเงินเกษียณ

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญแก่ข้าราชการที่จะได้รับหลังจากเกษียณของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนของสมาชิก กบข.ที่เห็นว่า สูตรการคิดผลตอบแทนเงินบำนาญที่จะได้รับหลังจากเกษียณไม่เป็นธรรม

สำหรับสูตรคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญหลังเกษียณแก่สมาชิก กบข.ในปัจจุบัน คือ เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกในช่วง 60 เดือนสุดท้ายของการรับราชการ คูณด้วยอายุงานแล้วหารด้วย 50 โดยตัวเลขที่ได้ออกมานั้น จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ประเด็นก็คือ การจำกัดเพดานไว้สูงสุดไม่เกิน 70% ต่ำไปหรือไม่ ทั้งนี้ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้แล้ว คาดว่าจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน แต่จะไม่ถอยหลังกลับไปสู่ระบบที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการเกษียณจนเสียชีวิต เพราะหากต้องกลับไปสู่ระบบเดิม รัฐจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ 500,000 ล้านบาทในการจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องที่ข้าราชการร้องเรียนว่า ในช่วงก่อตั้ง กบข.นั้น กระทรวงการคลัง ได้ชักชวนข้าราชการเข้ามาเป็นสมาชิก กบข. โดยระบุว่า ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 9% แต่ช่วงที่ผ่านมา

ผลตอบแทนของ กบข.ไม่เคยถึง 9% เลย โดยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ กบข.อยู่ที่ 4.85% ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากสมาชิก กบข. ว่า ไม่เป็นไปตามที่สัญญานั้น ความจริงแล้ว กบข.ไม่ได้

มีการการันตีผลตอบแทน ทั้งนี้ กระทรวงกำลังพิจารณาว่าจะชดเชยอย่างไร สำหรับข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก กบข.ก่อนปี 2540 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบบำนาญเดิมไปสู่ระบบ กบข. โดยอาจมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอีก 1-2%.

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญแก่ข้าราชการที่จะได้รับหลังจากเกษียณของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ... 21 มี.ค. 2555 02:24 ไทยรัฐ