วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง เร่ง ปรับสูตรคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ กบข.

คลังตั้งเป้าปรับสูตรคำนวณผลตอบแทนสมาชิก กบข.เสร็จภายใน 2 เดือน หลังสมาชิกร้องเรียนสูตรการคำนวณไม่เป็นธรรม ขณะที่ผลตอบแทนสะสมของ กบข.ไม่ถึง 9% ตามคำเชิญชวนให้ข้าราชการสมัครเข้าเป็นก่อนปี 40

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญแก่ข้าราชการที่จะได้รับหลังจากเกษียณของสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนของสมาชิก กบข.ที่เห็นว่า สูตรการคิดผลตอบแทนเงินบำนาญที่จะได้รับหลังจากเกษียณไม่เป็นธรรม

สำหรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญหลังเกษียณแก่สมาชิก กบข.ในปัจจุบัน คือ เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกในช่วง 60 เดือนสุดท้ายของการรับราชการ คูณด้วย อายุงาน แล้วหารด้วย 50 โดยตัวเลขที่ได้ออกมานั้น จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ประเด็นก็คือ การจำกัดเพดานไว้สูงสุดไม่เกิน 70% ต่ำไปหรือไม่ ทั้งนี้ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ได้เรียกประชุมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในประเด็นนี้แล้ว คาดว่า จะต้องใช้เวลาพิจารณา 1-2 เดือน

“ไม่ว่าจะมีการแก้ไขสูตรในการคำนวณผลตอบแทนหรือไม่ กระทรวงการคลัง จะไม่ถอยหลังกลับไปสู่ระบบเดิม คือ ระบบที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการเกษียณจนเสียชีวิต ซึ่งเป็นภาระต่อรัฐบาล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยคำนวณว่าหาก ต้องกลับไปสู่ระบบเดิม รัฐจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ ประมาณ 500,000 ล้านบาทในการจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการ”

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องที่ข้าราชการร้องเรียนว่า ในช่วงก่อตั้ง กบข.นั้น กระทรวงการคลังได้ชักชวนให้ข้าราช การเข้ามาเป็นสมาชิก กบข. โดยระบุว่า ผลตอบแทนจาการลงทุนของ กบข.จะอยู่ที่ 9% แต่ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบแทนของ กบข.ไม่เคยถึง 9% เลย โดยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ กบข.อยู่ที่ 4.85% ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากสมาชิกกบข. ว่า ไม่เป็นไปตามที่สัญญาไว้ ทำให้ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่เกษียณไปแล้วได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดหวังไว้

“ความจริงแล้ว กบข.ไม่ได้มีการการันตีผลตอบแทนที่ 9% เพียงแต่ว่า ในช่วงการจัดตั้ง กบข.นั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้นอยู่ที่ 14% จึงมีการคำนวณผลตอบแทนในช่วงนั้นว่า น่าจะอยู่ที่ 9%”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่า จะชดเชยอย่างไร สำหรับข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก กบข.ก่อนปี 2540 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบบำนาญเดิมไปสู่ระบบ กบข. โดยอาจผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ อีก 1-2%

ทั้งนี้ รัฐได้ปรับระบบการจ่ายเงินบำนาญจากรัฐจ่ายฝ่ายเดียวมาเป็นระบบร่วมสะสมเงิน ในอัตรา 5% ของเงินเดือน โดยจัดตั้งกองทุน กบข.ขึ้นมาบริหารเงินก้อนนี้และให้ข้าราชการเลือกว่า จะใช้ระบบใดเมื่อปี 2540 อย่างไรก็ตาม ข้าราชการที่สมัครและไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข.ยังคงมีสิทธิ์เลือกรับเงินบำนาญรายเดือนหรือเงินบำเหน็จหลังเกษียณได้ แต่ผลตอบแทนแตกต่างกันมาก เช่น ข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.จะได้รับเงินบำนาญประมาณ 80-85% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย แต่หากเป็นสมาชิก กบข.แล้วจะรับเพียง 40-50% ของเงินเดือนสุดท้าย ส่วนคนที่รับราชการหลังจากปี 40 เป็นต้นไป ต้องเป็นสมาชิก กบข.ทุกคนโดยให้ถือว่า เป็นการภาคบังคับ

“เหตุที่รัฐต้องการยกเลิกระบบเงินบำนาญที่รัฐเป็นผู้จ่ายเงินจากงบประมาณ ฝ่ายเดียว คือ เงินก้อนนี้จะกลายเป็นภาระต่อฐานะการคลัง จึงหันมาสู่ระบบที่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกร่วมสะสมเงินเข้ากองทุนบำนาญของตัวเองด้วยเหมือน Pension fund ของเอกชน”

คลังตั้งเป้าปรับสูตรคำนวณผลตอบแทนสมาชิก กบข.เสร็จภายใน 2 เดือน หลังสมาชิกร้องเรียนสูตรการคำนวณไม่เป็นธรรม ขณะที่ผลตอบแทนสะสมของ กบข.ไม่ถึง 9% ตามคำเชิญชวนให้ข้าราชการสมัครเข้าเป็นก่อนปี 40 20 มี.ค. 2555 18:14 ไทยรัฐ