วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คมนาคม แจงรายละเอียดป้องกันน้ำท่วมวงเงิน 2.9 หมื่นล้าน

คมนาคม แจงรายละเอียดโครงการป้องกันน้ำท่วมด่วน 59 โครงการ รวมวงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทางหลวง ทางหลวงชนบท และเจ้าท่า

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการเพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 59 โครงการ วงเงินรวม 29,586.14 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า สำหรับรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การดำเนินงานในการป้องกันเขตเศรษฐกิจชั้นในด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 28 โครงการ วงเงิน 4,868 ล้านบาท ได้แก่ 1.การดำเนินงานเพื่อก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแผนพระราชดำริ ซึ่งเป็นการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อยกถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อกับถนนร่มเกล้า บรรจบอ่อนนุช-ลาดกระบัง จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 830 ล้านบาท 2.การดำเนินงานเพื่อก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแนวคลองระพีพัฒน์แยกตก 42.5 กม. วงเงิน 850 ล้านบาท 3.การดำเนินงานเพื่อก่อสร้างขยายช่องระบายน้ำตามแนวถนนบางนา-บางปะกง จำนวน 12 โครงการ วงเงิน 1,328 ล้านบาท 4.การดำเนินงานก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแนวด้านทิศตะวันออกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 95 ล้านบาท และ 5.การดำเนินงานก่อสร้างแนวขยายช่องระบายน้ำตามแนวคลองระพีพัฒน์-คลอง 13 จำนวน 10 โครงการ วงเงิน 1,765 ล้านบาท

การดำเนินงานในการป้องกันเขตเศรษฐกิจชั้นในด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 28 โครงการ วงเงิน 4,674 ล้านบาท ได้แก่ 1.การดำเนินงานก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแนวด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยา จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาท 2.การดำเนินการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแนวคลองพระยาบันลือ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 820 ล้านบาท 3.การดำเนินงานก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแนวคลองพระพิมล เชื่อมต่อกับแนวคันของกรมชลประทาน จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 260 ล้านบาท 4.การดำเนินงานก่อสร้างคันกั้นน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ วงเงิน 875 ล้านบาท 5.การดำเนินงานก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 1,277 ล้านบาท 6.การดำเนินงานการก่อสร้างแนวเสริมถนน และปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันจังหวัดนนทบุรี (ตามแนวถนน 345 ถนน 346 และถนน 340) จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 320 ล้านบาท และ 7.การดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำถนนพระราม 2 ปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างทางของวงแหวนตะวันตก (กาญจนาภิเษก) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานของกรมทางหลวงชนบทเพื่อดำเนินการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างคันน้ำตามแนวพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตก-ตะวันออก จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 590 ล้านบาท เป็นต้น

คมนาคม แจงรายละเอียดโครงการป้องกันน้ำท่วมด่วน 59 โครงการ รวมวงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทางหลวง ทางหลวงชนบท และเจ้าท่า 6 มี.ค. 2555 18:32 ไทยรัฐ