วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชการ-ลูกจ้าง รอรับเงินเดือน1.5หมื่น บัญชีกลางเร่งปรับในม.ค.

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ข้าราชการ และลูกจ้างฯลฯ รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท วอนส่วนราชการเร่งทำคำสั่งปรับเงินเพิ่มฯ และขอเบิกมาภายในเดือน ม.ค.นี้ ทางกรมฯ จะเปิดรอบการสั่งจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเมื่อกระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.55 ขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งดำเนินการออกคำสั่ง เพื่อปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เท่ากับผลต่างของเงินเดือนหรือค่าจ้าง หลังจากที่ได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำปีเรียบร้อยแล้ว และขอเบิกมายังกรมฯ ได้ตลอดเวลา ภายในเดือน ม.ค.55 โดยกรมฯ จะเปิดรอบการจ่ายเงินให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากปกติการจ่ายตรงเงินเดือน จะมีรอบของการจ่ายนำเข้าข้อมูลในระบบ เพื่อขอเบิกไว้ในแต่ละเดือน โดยเดือนมกราคมนี้ กำหนดไว้วันที่ 12 มกราคม แต่กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการออกคำสั่งและขอเบิกมาทันภายในเดือนมกราคม เพื่อเป็นของขวัญสำหรับบุคลากรภาครัฐ ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้เตรียมการเพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ทัน โดยเชิญส่วนราชการต่างๆ มาประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ และศึกษาระเบียบฯ ไว้ล่วงหน้า เพื่อทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ ในวันที่ 18–19 ม.ค.55 นี้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการมีความเข้าใจและเตรียมดำเนินการไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง สำหรับบุคลากรภาครัฐหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ และต้องการศึกษาระเบียบดังกล่าว ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ข้าราชการ และลูกจ้างฯลฯ รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท วอนส่วนราชการเร่งทำคำสั่งปรับเงินเพิ่มฯ และขอเบิกมาภายในเดือน ม.ค.นี้ ทางกรมฯ จะเปิดรอบการสั่งจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ 11 ม.ค. 2555 16:50 ไทยรัฐ