วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบกตั้งจุดตรวจ 24 ชม. คุมเข้ม พขร.ช่วงปีใหม่

ขนส่งทางบก เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดตรวจทั่วประเทศตลอด 24 ชม. ระหว่าง29 ธ.ค. 54 - 4 ม.ค. 55 ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย วัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ...

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น 15 ครั้ง เป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง 4 ครั้ง และรถโดยสารประจำทาง 11 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 คน และบาดเจ็บ 138 คน สาเหตุหลักเกิดจากผู้ขับรถคู่กรณีโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ขับรถตัดหน้ารถโดยสารระยะกระชั้นชิด สาเหตุรองลงมา ได้แก่ พนักงานขับรถโดยสารหลับใน ขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิดและขับรถเร็ว

ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายปีแห่งความปลอดภัย “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” และเพื่อรณรงค์ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งการทำงานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึง 4 มกราคม 2555 เพื่อเป็นจุดพักรถและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยแบ่งจุดตรวจเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานขับรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยพนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ รวมทั้งตรวจใบอนุญาตขับรถ และสมุดประจำรถ เพื่อควบคุมระยะเวลาในการขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถจะขับรถติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะสามารถขับรถต่อไปได้

นอกจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดนักศึกษาให้บริการตรวจซ่อมรถเบื้องต้นฟรี ตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศกว่า 300 จุด ในช่วงวันดังกล่าว สำหรับประชาชนที่พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร  สามารถแจ้งมายัง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขนส่งทางบก เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดตรวจทั่วประเทศตลอด 24 ชม. ระหว่าง29 ธ.ค. 54 - 4 ม.ค. 55 ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย วัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ... 23 ธ.ค. 2554 19:33 ไทยรัฐ