วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก เปิดทำใบขับขี่สาธารณะภายใน 1 วัน

กรมขนส่งทางบก จับมือ ปตท. เปิดอบรมทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตพลังงานเอ็นจีวีภายใน 1 วัน ในวันที่ 20-23 ธ.ค. นี้ ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น 6 เจเจมอลล์ จตุจักร  

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้ดำเนินโครงการบัตรเครดิตพลังงาน เอ็นจีวี ด้วยการจัดทำบัตรเครดิตพลังงาน ให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถสามล้อ และรถตู้ร่วม ขสมก. ที่ใช้เอ็นจีวี เป็นเชื้อเพลิง ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ด้วยการให้วงเงินเครดิตสำหรับชำระค่าก๊าซแทนเงินสด จำนวน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน และสิทธิส่วนลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี ในอัตรากิโลกรัมละ 0.50 บาท ถึง 2.00 บาท แล้วแต่ช่วงเวลา โดยมีวงเงินส่วนลดฯ ไม่เกินมูลค่ายอดการซื้อก๊าซ 9,000 บาทต่อเดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการปรับราคาจำหน่ายเอ็นจีวี และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถสามล้อเอ็นจีวี ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปตท.จึงได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการอบรมเพื่อออกใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตพลังงาน ภายใน 1 วัน”ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถสามล้อเอ็นจีวีในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ยังไม่มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เข้ารับการอบรมและตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถสามล้อสาธารณะ พร้อมบัตรติดหน้ารถ ระหว่างวันที่ 20–23  ธ.ค. ที่ห้องกำแพงเพชร ชั้น 6 เจเจมอลล์ จตุจักร  

ด้าน นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และ รถสามล้อเอ็นจีวี ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ และต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตพลังงาน สามารถเข้ารับการอบรมและตรวจสมรรถภาพ เพื่อออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถสามล้อสาธารณะ พร้อมบัตรติดหน้ารถ โดยนำหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตฯ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ /สามล้อส่วนบุคคลหรือตลอดชีพ (ชนิดชั่วคราวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี),  บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่แทนบัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน), รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว 3 รูป และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป เมื่อผู้สมัครผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว จะได้รับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือสามล้อสาธารณะ พร้อมบัตรติดหน้ารถ ภายใน 1 วัน และสามารถนำไปเป็นหลักฐานเพื่อสมัครขอรับบัตรเครดิตพลังงานได้ทันที

กรมขนส่งทางบก จับมือ ปตท. เปิดอบรมทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตพลังงานเอ็นจีวี ภายใน 1 วัน ในวันที่ 20-23 ธ.ค.นี้ ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น 6 เจเจมอลล์ จตุจักร 19 ธ.ค. 2554 15:14 ไทยรัฐ