วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรฯชงราคา ประกันข้าว หอมมะลิ15,300

ก.เกษตรฯ ชง กขช.เคาะราคาประกันข้าว กำหนดข้าวหอมมะลิตันละ 15,300 บาท ข้าวขาวนาปีตันละ 10,000 บาท ส่วนข้าวนาปรังได้ตันละ 9,200 บาท กำหนดเข้าโครงการได้ไม่เกินรายละ 16 ตัน.. 

วันนี้ (27 ก.ค.) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต ได้อนุมัติราคาประกันข้าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.)พิจารณาต่อไป โดยราคาประกันที่อนุมัติครั้งนี้คำนวณจากต้นทุนการผลิตรวมกับค่าขนส่ง 200 บาท และกำไรที่เกษตรกรควรจะได้รับอีก 30-40% และได้กำหนดให้เกษตรกรเข้าโครงการประกันราคาคิดเป็นจำนวนข้าวรายละไม่เกิน 16 ตัน คำนวณจากเจ้าของพื้นที่ที่มีข้าวไม่เกิน 40 ไร่ คิดอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนไร่ละ 400 กิโลกรัม จะมีเกษตรกรที่มีที่นาไม่เกิน 40 ไร่ คิดเป็น 80 % ของทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายละเอียดของราคาประกันข้าวมีดังนี้  ในส่วนที่คิดกำไรให้เกษตรกร 40% โดยคิดที่ความชื้น 15%ประกอบด้วย ข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าวกข 15 ราคาตันละ 15,300 บาทจากต้นทุนตันละ 11,096 บาท, ข้าวหอมจังหวัดตันละ 14,800 บาทจากต้นทุนตันละ 10,408 บาท, ข้าวปทุมธานี1 ตันละ 10,000 บาทจากต้นทุนตันละ 6,969 บาท, ข้าวขาวตันละ 10,000 บาทจากต้นทุนตันละ 6,969 บาท , ข้าวเหนียวตันละ 13,400 บาทจากต้นทุนตันละ 9,435 บาท และข้าวนาปรังที่คิดกำไรให้เกษตรกรเพียง 30% กำหนดราคาประกันตันละ 9,200 บาท จากต้นทุนตันละ 6,897 บาท 

ทั้งนี้ นายธีระ กล่าวถึงสาเหตุที่กำหนดกำไรให้ข้าวนาปรังน้อยกว่าชนิดอื่น ว่า เนื่องจากเห็นว่า การทำนาปรังทำได้ปีละหลายครั้ง และส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากความชื้นของข้าวที่เกษตรกรนำไปขายมากกว่าที่กำหนด ราคาประกันจะลดลงมาตามสัดส่วนของสูตรคำนวณ  เมื่อเกษตรกรนำข้าวไปขายได้ต่ำกว่าราคาประกัน เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล คิดจากส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาราคาอ้างอิง ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ ซึ่งจะคิดมาจากราคาตลาดในช่วงระยะเวลานั้น โดยรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใน 15 วัน

ก.เกษตรฯ ชง กขช.เคาะราคาประกันข้าว กำหนดข้าวหอมมะลิตันละ 15,300 บาท ข้าวขาวนาปีตันละ 10,000 บาท ส่วนข้าวนาปรังได้ตันละ 9,200 บาท กำหนดเข้าโครงการได้ไม่เกินรายละ 16 ตัน.. 27 ก.ค. 2552 17:15 ไทยรัฐ