บริการข่าวไทยรัฐ

เกษตรฯชงราคา ประกันข้าว หอมมะลิ15,300

ก.เกษตรฯ ชง กขช.เคาะราคาประกันข้าว กำหนดข้าวหอมมะลิตันละ 15,300 บาท ข้าวขาวนาปีตันละ 10,000 บาท ส่วนข้าวนาปรังได้ตันละ 9,200 บาท กำหนดเข้าโครงการได้ไม่เกินรายละ 16 ตัน.. 

วันนี้ (27 ก.ค.) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต ได้อนุมัติราคาประกันข้าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.)พิจารณาต่อไป โดยราคาประกันที่อนุมัติครั้งนี้คำนวณจากต้นทุนการผลิตรวมกับค่าขนส่ง 200 บาท และกำไรที่เกษตรกรควรจะได้รับอีก 30-40% และได้กำหนดให้เกษตรกรเข้าโครงการประกันราคาคิดเป็นจำนวนข้าวรายละไม่เกิน 16 ตัน คำนวณจากเจ้าของพื้นที่ที่มีข้าวไม่เกิน 40 ไร่ คิดอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนไร่ละ 400 กิโลกรัม จะมีเกษตรกรที่มีที่นาไม่เกิน 40 ไร่ คิดเป็น 80 % ของทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายละเอียดของราคาประกันข้าวมีดังนี้  ในส่วนที่คิดกำไรให้เกษตรกร 40% โดยคิดที่ความชื้น 15%ประกอบด้วย ข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าวกข 15 ราคาตันละ 15,300 บาทจากต้นทุนตันละ 11,096 บาท, ข้าวหอมจังหวัดตันละ 14,800 บาทจากต้นทุนตันละ 10,408 บาท, ข้าวปทุมธานี1 ตันละ 10,000 บาทจากต้นทุนตันละ 6,969 บาท, ข้าวขาวตันละ 10,000 บาทจากต้นทุนตันละ 6,969 บาท , ข้าวเหนียวตันละ 13,400 บาทจากต้นทุนตันละ 9,435 บาท และข้าวนาปรังที่คิดกำไรให้เกษตรกรเพียง 30% กำหนดราคาประกันตันละ 9,200 บาท จากต้นทุนตันละ 6,897 บาท 

ทั้งนี้ นายธีระ กล่าวถึงสาเหตุที่กำหนดกำไรให้ข้าวนาปรังน้อยกว่าชนิดอื่น ว่า เนื่องจากเห็นว่า การทำนาปรังทำได้ปีละหลายครั้ง และส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากความชื้นของข้าวที่เกษตรกรนำไปขายมากกว่าที่กำหนด ราคาประกันจะลดลงมาตามสัดส่วนของสูตรคำนวณ  เมื่อเกษตรกรนำข้าวไปขายได้ต่ำกว่าราคาประกัน เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล คิดจากส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาราคาอ้างอิง ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ ซึ่งจะคิดมาจากราคาตลาดในช่วงระยะเวลานั้น โดยรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใน 15 วัน