วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มแบงก์มาเลย์ฮุบ'บล.กิมเอ็ง' เปลี่ยนชื่อเป็น 'เมย์แบงก์ กิมเอ็ง'

“บล.กิมเอ็ง” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” ภายใต้กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่จากมาเลเซีย เชื่อหลังเปลี่ยนชื่อจะช่วยเอื้อธุรกิจ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายในตลาดหุ้นกลุ่มอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัท จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.นี้เป็นต้นไป หลังจากบริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท เมย์บัน ไอบี โฮลดิ้งส์ (Mayban IB Holdings Sdn. Bhd.) บริษัทในเครือของธนาคารเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ “Maybank” ) เข้าถือหุ้นในบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ ประเทศสิงคโปร์ 100% ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เปลี่ยนจากกลุ่มกิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ สิงคโปร์ เป็นกลุ่มเมย์แบงก์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัท เมย์บัน ไอบี โฮลดิ้งส์ ได้เข้าถือหุ้นในกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำนวน 83.74% ทั้งนี้ ตัวย่อบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็น MBKET รวมทั้งเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่เป็น www.maybank-ke.co.th อีกด้วย

นายมนตรี กล่าวต่อว่า ภายใต้การถือหุ้นของกลุ่มเมย์แบงก์จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกิมเอ็ง ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มนักลงทุนรายย่อย กลุ่มเมย์แบงก์จะช่วยสนับสนุนด้านฐานะการเงินและความมั่นคงของกิมเอ็งให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว เป็น AA- จากเดิม A ซึ่งถือว่าเป็นอันดับเครดิตของบริษัทหลักทรัพย์ที่สูง และสามารถเทียบเท่ากับอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทยบางแห่ง

ทั้งนี้ กลุ่มเมย์แบงก์ มีธุรกิจหลัก คือธนาคารเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศและยังเป็นธนาคารใหญ่อันดับที่ 4 ในการจัดอันดับของธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 51 ปี มีเครือข่ายสาขามากมายในประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยมีขนาดของสินทรัพย์รวม 136.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารเมย์แบงก์เป็นธนาคารที่เน้นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจขนาดใหญ่ และมีความเชี่ยวชาญธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจ ด้านนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดีและจะมีความร่วมมือในธุรกิจด้านวาณิชธนกิจมากขึ้นในอนาคต

ด้าน นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย เปิดเผยว่า หลังการเปลี่ยนชื่อ นโยบายการให้บริการ แก่ลูกค้ารายย่อยยังคงเหมือนเดิม โดยให้บริการผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัท รวม 44 สาขา ล่าสุดบริษัท ได้เปิดสาขาระยอง 2 ขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการแก่ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น การเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกลุ่มเมย์แบงก์ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับการรวมตัวของประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ที่ต้องการผลักดันโครงการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Exchange Linkage) ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งรวมตัวกันเชื่อมโยงระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน สร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดภูมิภาคอาเซียนให้มีความน่าสนใจ และทำให้นักลงทุนจากต่างประเทศหันมาสนใจและเลือกลงทุนในแถบภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนของประเทศที่มีผลการดำเนินงานดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล และมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อนักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2555 ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ก่อนในไตรมาสแรก ดังนั้น การมีกลุ่มเมย์แบงก์จะช่วยเกื้อหนุนและเพิ่มขีดความสามารถของ บริษัทฯ ให้เข้าสู่โครงการอาเซียนลิงค์เกจได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจที่จะเปิดบริการและต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยในอนาคตบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนต่อไป.

“บล.กิมเอ็ง” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” ภายใต้กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่จากมาเลเซีย เชื่อหลังเปลี่ยนชื่อจะช่วยเอื้อธุรกิจ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายในตลาดหุ้นกลุ่มอาเซียน 24 พ.ย. 2554 18:18 ไทยรัฐ