วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนีน้ำท่วมไม่มีเวลารูดปรื๊ด ยอดใช้จ่ายก.ย.ลดลง3.4พันล้านบาท

คนไทยหนีน้ำท่วมไม่มีเวลารูดปรี๊ด ส่งผลการใช้จ่ายผ่านบัตรเดือน ก.ย. ลดลง 3,487 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า ยอดบัตรใหม่เพิ่มจากเดือนก่อนเพียง 1.1% สินเชื่อใหม่เพิ่มจากเดือนก่อน 2,657.85 ล้านบาท หรือเพิ่มเพียง 1.3% ปลื้มหนี้เสียยังต่ำ 2.3% ของสินเชื่อรวม...

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานตัวเลขการใช้บัตรเครดิตของประชาชน ล่าสุดสิ้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และลุกลามเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจในหลายจังหวัด ทำให้การใช้จ่ายของประชาชนผ่านบัตรเครดิตลดลง โดยสิ้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มีปริมาณการใช้จ่ายของประชาชนผ่านบัตรเครดิตทั้งสิ้น 98,415.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นเดือนก่อนหน้า 3,487 .99 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงมากที่สุดจากปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย มีการใช้จ่ายทั้งสิ้น 59,150.75 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,413.52 ล้านบาท รองลงมาเป็นการลดลงจากบัตรของบริษัทให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) ซึ่งมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 27,154.36 ลดดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,240.75 ล้านบาท และเป็นการลดลงของบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 915 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จำนวนบัตรเครดิตในระบบและยอดสินเชื่อของบัตรเครดิตในเดือน ก.ย.ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสิ้นเดือน ก.ย.มีบัตรเครดิตในระบบทั้งสิ้น 15.08 ล้านบัตร เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 165,943 บัตร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่ต่ำกว่าหลายๆ เดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเพียง 1.1% แบ่งเป็นบัตรเครดิตของนอนแบงก์ 7.29 ล้านบัตร บัตเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย 6.36 ล้านบัตร และเป็นบัตรเครดิตของธนาคารต่างประเทศ 1.43 ล้านบัตร

สำหรับยอดสินเชื่อบัตรเครดิตในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 206,735.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2,657.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียง 1.3% จากเดือนก่อนหน้า แบ่งเป็นสินเชื่อของนอนแบงก์มากที่สุด 85,403.46 ล้านบาท เป็นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย 85,268.49 ล้านบาท และเป็นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 36,046.01 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิต ถึงสิ้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งสิ้น 4,853 ล้านบาท หรือ 2.34% ของสินเชื่อรวม แบ่งเป็นเอ็นพีแอลของนอนแบงก์ 2,139 ล้านบาท หรือ 2.5% ของสินเชื่อบัตรเครดิตที่นอนแบงก์เป็นคนให้สินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยมีเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 2,115 ล้านบาท หรือ 2.4% ของสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีเอ็นพีแอลของสินเชื่อบัตรเครดิตทั้งสิ้น 599 ล้านบาท หรือ 1.66%.

 

คนไทยหนีน้ำท่วมไม่มีเวลารูดปรี๊ด ส่งผลการใช้จ่ายผ่านบัตรเดือน ก.ย. ลดลง 3,487 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า ยอดบัตรใหม่เพิ่มจากเดือนก่อนเพียง 1.1% สินเชื่อใหม่เพิ่มจากเดือนก่อน 2,657.85 ล้านบาท หรือเพิ่มเพียง 1.3% ปลื้มหนี้เสียยังต่ำ 2.3% ของสินเชื่อรวม... 10 พ.ย. 2554 14:51 10 พ.ย. 2554 16:02 ไทยรัฐ