วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อมตะเปิดรับแรงงานนิคมน้ำท่วม 2 หมื่นตำแหน่ง

อมตะเปิดรับแรงงาน 2 หมื่นตำแหน่ง รองรับการขยายกำลังการผลิตและรองรับคนงานจากนิคมฯน้ำท่วม ระบุ ทางนิคมฯเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำแล้ว

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง พร้อมจะรับแรงงานเพิ่มเติมอีกประมาณ 20,000 คน เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเดิมและนักลงทุนที่เข้าไปขยายโรงงานใหม่ ซึ่งมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 80 โรง และจากเหตุการณ์น้ำท่วมกระทบโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลาง ทางอมตะฯจึงเตรียมร่วมมือกับกรมการจัดหางาน จังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์รับสมัครงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาวิกฤติน้ำท่วมและยังไม่มีงานรองรับในช่วงนี้ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

"จากวิกฤติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเสียหายจำนวนมาก แต่ยังเชื่อมั่นว่านักลงทุนต่างชาติมีความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันยังคาดหวังกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียและเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เพราะขณะนี้นักลงทุนกำลังมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร หากทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยจะเข้าใจว่าทุกฝ่ายทำดีที่สุดแล้ว"

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า ทางอมตะฯได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมด้วยการเตรียมจุดผันน้ำไว้รวมทั้งสิ้น 11 จุด ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่นิคม รวมทั้งยังมีการจัดเตรียมหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะเดียวกันได้มีการขุดลอกคลองสาธารณะเตรียมไว้แล้ว เพื่อช่วยเปิดทางระบายน้ำให้ได้มากที่สุด ป้องกันน้ำท่วมขังในบริเวณนิคม ซึ่งมั่นใจว่าจะรับมือได้อย่างดี

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มีจำนวนโรงงาน รวมทั้งสิ้น 770 แห่ง มีพื้นที่รวมประมาณ 40,000 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมสำหรับขายให้กับนักลงทุนสร้างโรงงาน และโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า

 

อมตะเปิดรับแรงงาน 2 หมื่นตำแหน่ง รองรับการขยายกำลังการผลิตและรองรับคนงานจากนิคมฯน้ำท่วม ระบุ ทางนิคมฯเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำแล้ว 28 ต.ค. 2554 17:17 ไทยรัฐ