วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นโยบายด้านเกษตรรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์"

โดย คนชายขอบ

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา หลังจากนี้ไปคณะรัฐมนตรีจะเข้าสู่โหมดการปฏิบัติอย่างเต็มตัว ซึ่งประชาชนกำลังรอผลของภาคการปฏิบัติอยู่อย่างใจจดใจจ่อด้วยความหวัง

แม้จะยังมีความคาใจกับบางถ้อยคำที่เขียน ตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าถ้อยคำที่หาเสียงกับที่บรรจุไว้ในนโยบายไม่ตรงกันเป๊ะๆ แต่ถ้าผลปฏิบัติออกมาแล้วมัน “ใช่” ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา

แต่ถ้า “ไม่ใช่” เป๋ไปเป๋มา รับรองแรงสนับสนุน ความเชื่อมั่นศรัทธาจากชาวบ้านจะลดน้อยถอยลง และฝ่ายค้านอาชีพอย่าง “ประชาธิปัตย์” คงไล่บี้ไม่เลิก เท่าที่ดูบรรยากาศการแถลงนโยบายรอบนี้ ฝ่ายค้านยังดูชิวๆ รับน้องพอหอมปากหอมคอ

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า จากที่ได้อ่านคำแถลงนโยบายทั้ง 44 หน้า และจากการติดตามนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆมาตั้งแต่ต้น และ “คนชายขอบ” เคยบอกว่าให้ติดนโยบายหาเสียงไว้ที่ฝาบ้านเพื่อเตือนความจำนั้น

เมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นธรรม ต้องยอมรับว่า รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญกับนโยบายที่หาเสียงมาบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาล ที่จะต้องเป็นพันธสัญญาได้อย่างสอดคล้องกัน และคิดว่าฝ่ายค้านเองก็เห็นในจุดนี้เช่นกัน ไม่เช่นนั้นคง “จัดหนัก” ไปแล้ว

ครับ...ตามที่จั่วหัวไว้ ผมจะขอยกเฉพาะนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญมาให้ดูกัน เพราะเห็นว่าการเกษตรเป็นฐานหลักของประเทศ เกี่ยวข้องกับประชากรส่วนใหญ่ที่ยังยากจนข้นแค้นอยู่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เก็บข้อมูลไว้ย้ำเตือนความจำ!!!

ในนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้

รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก...จัดสร้างคลองส่งน้ำขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา จัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง

ข้อ 1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาทอย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท...

ข้อ 1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม ...นำระบบรับจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร

เริ่มต้นจากการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาทและ 20,000 บาท ในข้อนี้ยังบรรจุเรื่องการออกบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกรไว้ด้วย

จำกันให้แม่นๆนะครับ และโปรดติดตามตอนต่อไป...ว่าท้ายที่สุดเมื่อครบ 1 ปีแล้ว พันธสัญญาของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตามที่แถลงไว้ครั้งนี้ จะแปรสู่ภาคปฏิบัติ เกิดผลช่วยให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นได้จริงหรือไม่

ส่วนกรอบนโยบาย 4 ปี เท่าที่ได้อ่านดู นโยบายเขียนไว้กว้างๆ เน้นการพัฒนาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอม 4 ปี จะยกมาทวงถามอีกแน่...ไม่ต้องห่วง.

คนชายขอบ

26 ส.ค. 2554 02:29 26 ส.ค. 2554 02:29 ไทยรัฐ