วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนารักษ์เปิดจองเหรียญที่ระลึกในหลวง 7 รอบ

กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. กรมธนารักษ์กำหนดเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนขาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเหรียญที่ระลึกทองคำขัดเงามีราคาสูงสุด 55,000 บาท เพราะทองคำมีน้ำหนักถึง 16 บาท โดยจะเปิดจองตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค.–16 ส.ค.54 ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนัก และประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ตลอดมา

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้ 1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มี 3 ชนิดคือ ชนิดทองคำขัดเงา ราคาจำหน่าย 30,000 บาท คาดว่า จะมียอดจองประมาณ 20,000 เหรียญ ชนิดเงินขัดเงา ราคาจำหน่าย 1,600 บาท คาดจะมียอดจองประมาณ 80,000 เหรียญ และชนิดคิวโปรนิกเกิล ราคาจ่ายแลก 50 บาท คาดจะมียอดจองประมาณ 1 ล้านเหรียญ

โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแต่ละชนิดจะมีลวดลายเดียวกัน คือ ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” ส่วนด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบื้องล่างตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า “๑๖,๐๐๐ บาท” “๘๐๐ บาท” หรือ “๕๐ บาท” ตามแต่ชนิดราคา ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องบนมีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย”

และ2.เหรียญที่ระลึก มี 4 ประเภทคือ เหรียญทองคำขัดเงา ราคาจำหน่าย 550,000บาท คาดจะมียอดจองประมาณ 600 เหรียญ ซึ่งเหรียญชนิดนี้ถือเป็นเหรียญที่สำคัญมาก เพราะมีราคาจำหน่ายสูงที่สุดที่เท่าที่กรมธนารักษ์เคยตั้งราคาจำหน่าย โดยมีน้ำหนักทองคำถึง 16 บาท และยังพิมพ์หมายเลขเหรียญตามลำดับการจอง โดยเหรียญลำดับที่ 1 และ 2 ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชะนีนาถ ส่วนเหรียญลำดับที่ 3 ถึงเหรียญที่ 6 จะเก็บไว้ที่กรมธนารักษ์เพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อไป โดยประชาชนทั่วไปที่สั่งจองเหรียญชนิดดังกล่าวจะเริ่มจากหมายเลขที่ 7 เป็นต้นไป จนครบจำนวนยอดการจองเหรียญ

นอกจากนี้ ยังมีเหรียญทองคำ ราคาจำหน่าย 20,000 บาท คาดจะมียอดจอง 20,000 เหรียญ เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาจำหน่าย 1,500 บาท คาดจะมียอดจอง 15,000 บาท และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาจำหน่าย 100 บาท คาดจะมียอดจอง 600,000 เหรียญ

โดยเหรียญทองคำขัดเงามีลวดลายด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ด้านข้างพระบรมรูปทั้งสองข้างมีโต๊ะเคียงทอดเครื่องราชูปโภค โต๊ะเคียงด้านขวาทอดพานพระขันหมาก โต๊ะเคียงด้านซ้ายทอดพระมณฑปรัตนกรัณฑ์ เบื้องล่างด้านซ้ายทอดพระสุพรรณราช เบื้อง หลังพระบรมรูปมีรูปพระที่นั่งมหาจักรีมหาปราสาท ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”

สำหรับเหรียญทองคำ เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายจะมีลวดลายเดียวกัน คือ ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญ ลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”

นายวินัย กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีกำหนดเปิดจองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 19 ส.ค.54 ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถจองผ่านระบบ e-catalog ทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th

“การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะผลิตตามจำนวนที่ประชาชนสั่งจองภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์กำหนด และจะไม่มีการเปิดจำหน่ายเป็นรอบที่ 2 อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้มูลค่าของเหรียญมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยผู้สั่งจองสามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.54 เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง”

กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 19 ก.ค. 2554 14:37 ไทยรัฐ