วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขบ.เตรียมออกป้ายทะเบียนรถใหม่ เพิ่มเลขนำอักษรคู่

ขนส่งทางบก เตรียมออกป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่ เพิ่มตัวเลขนำอักษรคู่ ตามด้วยเลขทะเบียน เริ่มจากหมวด 1 กก 1 เรียงตามลำดับต่อไป รองรับป้ายทะเบียนปัจจุบันซึ่งคาดว่าหมดตัวอักษรที่กำหนด คือ ฆฮ 9999 ภายใน 2 ปี...

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และรองรับการจดทะเบียนรถใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมการขนส่งทางบกจึงได้เตรียมออกแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

โดยขณะนี้เปิดให้จองแผ่นป้ายทะเบียนรถเก๋งถึงหมวด ญภ เมื่อหมดหมวด ญฮ 9999 จะเริ่มหมวด ฆก ไปจนถึงหมวด ฆฮ 9999 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี จากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนแบบใหม่ที่เริ่มจากหมวด 1 กก 1 เรียงตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ จากสถิติการ จดทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ในปี 2554 ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. พบว่า มีรถที่จดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 1,411,439 คัน เฉลี่ยเดือนละ 282,288 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 1,375,737 คัน โดยในจำนวนนี้เป็นรถเก๋งถึงจำนวน 272,377 คัน รถปิคอัพ จำนวน 149,108 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 911,444 คัน ส่วนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีจำนวน 35,702 คัน เป็นรถโดยสาร จำนวน 4,995 คัน รถบรรทุก จำนวน 30,617 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 มีรถที่ จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 234,654 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.63

นายอัฌษไธค์ กล่าวต่อว่า สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่นั้น ในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะมีขนาดแผ่นป้ายเท่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ขนาด 15x34 ซม. แบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดบนจะเป็นตัวเลขอารบิค 1 ตัว สูงไม่น้อยกว่า 5.8 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 3.1 ซม. ตามด้วยตัวอักษรประจำหมวด 2 ตัว สูงไม่น้อยกว่า 5.8 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 3.8 ซม. และหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 9999 เช่น 1 กก 1, 1 กก 2,...1 กก 9999 เมื่อครบจำนวนแล้วจะเป็น 1 กข 1, 1 กข 2, ....1 กข 9999 เป็นต้น โดยจะเรียงหมวดอักษรจาก ก-ฮ ยกเว้น คำที่มีความหมายไม่สุภาพจะไม่นำมาใช้ ส่วนบรรทัดล่างจะเป็นชื่อจังหวัด สูงไม่น้อยกว่า 2.1 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 1.8 ซม.

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ ขนาด 17.20x22 ซม.  จะมี 3 บรรทัด บรรทัดแรกจะเป็นตัวเลขอารบิก 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว เช่นเดียวกับรถยนต์ จากเดิมเป็นตัวอักษร 3 ตัว บรรทัดที่ 2 เป็นชื่อเต็มจังหวัดที่จดทะเบียน บรรทัดสุดท้ายเป็นหมายเลขทะเบียน ตั้งแต่ 1 ถึง 9999 จากเดิม 1 ถึง 999 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนควบคุมบัญชีและเครื่องยนต์ งานระบบบัญชีรถและเครื่องยนต์ โทร. 0-2271-8709 หรือสอบถาม Call Center 1584.

ขนส่งทางบก เตรียมออกป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่ เพิ่มตัวเลขนำอักษรคู่ ตามด้วยเลขทะเบียน เริ่มจากหมวด 1 กก 1 เรียงตามลำดับต่อไป รองรับป้ายทะเบียนปัจจุบันซึ่งคาดว่าหมดตัวอักษรที่กำหนด คือ ฆฮ 9999 ภายใน 2 ปี... 27 มิ.ย. 2554 16:42 ไทยรัฐ