วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“กรมบัญชีกลาง” แจงครูเบิกเงินเดือนได้ตามปรับ 13% ปกติ

กรมบัญชีกลาง แจง ครูเบิกเงินเดือนได้ตามปรับ 13% ปกติ หลังกฤษฎีกาตีความ การปรับเงินเดือนข้าราชการครู นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกเงินเดือนครูที่มีการปรับขึ้น 13% หลังจากที่มีข่าวออกมาว่ากรมบัญชีกลางสั่งชะลอการเบิกเงินเดือนครูที่เบิกไป แล้วจะเรียกเงินคืนนั้น ข้อเท็จจริงคือ ทางคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของครูว่าจะไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ ส่วนอื่น ๆ กงช.จึงได้สอบถามความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ ก.ค.ศ.ในการสั่งปรับเงินเดือนครูและแจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติกรมบัญ ชีกลางจึงอนุมัติการเบิกเงินเดือนครูที่ปรับใหม่ไปแล้ว 2 เดือน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอเบิกมา และหากผลการพิจารณาไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะต้องมีการเรียกเงินคืน ดังนั้นหากให้มีการเบิกจ่ายต่อไป ก็จะทำให้ข้าราชการครูอาจได้รับความเดือดร้อน จึงเห็นสมควรรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งไปยัง กงช. และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ โดยผลสรุปว่า การสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการครู นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงิน เดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม เติมโดยระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังไม่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย ก็ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

“ดังนั้น ข้าราชการครูสามารถขอเบิกเงินเดือนที่ปรับใหม่มายังกรมบัญชีกลางได้ตามรอบ ระยะเวลาการเบิกเงินเดือนตามปกติไปก่อน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

กรมบัญชีกลาง แจง ครูเบิกเงินเดือนได้ตามปรับ 13% ปกติ หลังกฤษฎีกาตีความ การปรับเงินเดือนข้าราชการครู นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 10 มิ.ย. 2554 15:24 10 มิ.ย. 2554 15:43 ไทยรัฐ