วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มชินอารัมภบทที่มาชื่อใหม่! "อินทัช" สื่อเป็นมิตรใกล้ชิดขึ้น

ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งผู้ถือหุ้น เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก SHIN เป็น INTOUCH พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ใช้มากว่า 20 ปี สะท้อนความเป็นมิตร ใกล้ชิด และสัมผัสง่ายขึ้น ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์หลังแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันเดียวกันว่า ได้เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก SHIN เป็น INTOUCH (อินทัช) รวมทั้งได้เปลี่ยนสัญลักษณ์จากลูกโลกเดิมที่ใช้มากว่า 20 ปี เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่มาจากรอยยิ้ม ซึ่งสะท้อนความเป็นมิตร ใกล้ชิด และสัมผัสง่ายขึ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการก้าวข้ามจากธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม สู่การเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจมากขึ้น ซึ่งอินทัชถือเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือทีมบริหารแต่อย่างใด เอกสารเผยแพร่ยังระบุว่า การใช้สีโทนสว่างคือสีเขียวในสัญลักษณ์ใหม่ สามารถสื่อถึงความอบอุ่น เต็มไปด้วยความหวัง สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์ และการแสดงออกที่เปี่ยมพลัง ส่วนคำว่าอินทัชนั้นมีความหมายในภาษาอังกฤษหมายถึงความใกล้ชิด เป็นมิตร ขณะที่ความหมายในภาษาไทย หมายความว่าการเกิดในความยิ่งใหญ่ ซึ่งหมายถึงบริษัทจะยิ่งใหญ่ในคุณความดี ยิ่งใหญ่ในความสำเร็จ อันเป็นหลักปฏิบัติของพนักงานของอินทัชทุกคน.

ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งผู้ถือหุ้น เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก SHIN เป็น INTOUCH พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ใช้มากว่า 20 ปี สะท้อนความเป็นมิตร ใกล้ชิด และสัมผัสง่ายขึ้น ... 2 เม.ย. 2554 03:37 2 เม.ย. 2554 03:43 ไทยรัฐ