วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นมโรงเรียนราคาพุ่งชงครม.ขึ้นราคารับซื้อนมดิบ

กระทรวงเกษตรฯเสนอที่ประชุม ครม. ไฟเขียวปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบกิโลกรัม ละ 1 บาท กระทบนมโรงเรียนต้องปรับราคาจำหน่ายด้วย...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 28 มี.ค.กระทรวงเกษตรและหสกรณ์ (กษ.) จะเสนอให้ ครม.พิจารณา เรื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขอปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ โดย เสนอขอความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้งที่ 1/2554เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2554 โดยขอปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นก.ก.ละ 1 บาท (จากเดิมราคา 17 บาท/ก.ก. เพื่อขึ้นเป็น 18 บาท/ก.ก.) ทั้งนี้ให้มีผลนับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์ โดยคระกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และ บริการอนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคาขายผลิตภัณฑ์นมในตลาดนมพาณิชย์ได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ยังขอให้กำหนดราคากลางเปลี่ยนแปลงใหม่ จากราคากลางตามมติ ครม. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2552 ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ราคากลางเดิม 6.26 บาท/ถุง ราคากลางใหม่ 6.37บาท/ถุง นมยูเอชที ชนิดกล่อง ราคากลางเดิม 7.55 บาท/กล่อง ราคากลางใหม่ 7.61/กล่อง ชนิดซอง ราคากลางเดิม 7.45บาท/ซอง ราคากลางใหม่ 7.51/ซอง ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้พิจาณาแล้วได้เสนอความเห็นประกอบการพิจาณาขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) ในกรณีที่จะส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์นม สำหรับนมโรงเรียน พบว่าจะส่งผลให้ต้องปรับราคาจำหน่ายนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม หรือ นมโรงเรียนในปัจจุบันที่ทุกหน่วยงานจัดซื้อ จาก อ.ส.ค. ทั้งชนิด ยูเอชที และพาสเจอร์ไรซ์ เพิ่มขึ้นถุง หรือ กล่องละ 0.21 บาท ขณะที่นมพาณิชย์ จะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น ตามแต่ละขนาดบรรจุ และโดยที่ พณ. ยังไม่ได้พิจาณาปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์นม อันเนื่องจากการปรับราคาน้ำนมดิบ 0.50บาท/ก.ก. ในครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นการพิจารณาในครั้งนี้อาจจะต้องพิจารณารวมกันในต้นทุนน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้น 1.50บาท/ก.ก.

กระทรวงเกษตรฯเสนอที่ประชุม ครม. ไฟเขียวปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบกิโลกรัม ละ 1 บาท กระทบนมโรงเรียนต้องปรับราคาจำหน่ายด้วย... 27 มี.ค. 2554 20:14 ไทยรัฐ