วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตฯหนุน ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก้าวสู้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิ์ภาพและลดต้นทุนการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 10%  พร้อมตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 2 ล้านคัน และเพิ่มเป็น 2.5 ล้านคันในปี55

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ระหว่างกรอ. และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ นับเป็นการเตรียมความพร้อมของการลงทุนที่จะเข้ามามากขึ้นภายใต้กรอบการค้า เสรี ในปี 2558

ทั้งนี้ เป้าหมายของโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ของประเทศ โดยตั้งเป้ายอดการผลิตรถยนต์ปีนี้ 2 ล้านคัน และ 2.5 ล้านคันในปีหน้าซึ่ง ปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 14 ของโลก โดยมีโปรดักส์แชมเปี้ยนเป็นรถยนต์ที่มีความเฉพาะ ประเภทใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง และรถประหยัดพลังงาน 

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ สำคัญคือ 1.การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาตรการส่งเสริม การลงทุน การพิจารณากำหนดโครงการสร้างภาษี 2.การยกระดับพัฒนามาตรฐานการวิจัย การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีความสามารถด้านการออกแบบและวิศวกรรม 3.การยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคแรงงานระดับฝีมือและวิชาชีพที่ยังขาดแคลน และมีแผนพัฒนาภาคแรงงานเข้าสู่ระบบอีก 200,000 คน ภายใน1-2 ปีนี้

ด้าน นายศุภชัย ศิริวัฒนเจริญชัย รองอธิบดีกรอ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว นอกจากการพัฒนาผลิตภาพผู้ประกอบการให้แข่งขันในเวทีโลก ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง กรอ. ยังมุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย “อุตสาหกรรมอาสา พัฒนายั่งยืน สร้างสวรรค์ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบสำหรับการขยายผลพัฒนาจากโรงงานสู่โรงงาน และจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สู่ชุมชนต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิ์ภาพและลดต้นทุนการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 2 ล้านคัน และเพิ่มเป็น 2.5 ล้านคันในปี55 16 มี.ค. 2554 16:17 16 มี.ค. 2554 16:48 ไทยรัฐ