วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยแป้ก!

นักวิชาการ ยอมรับต้องทำใจแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทยเกิดยาก หลัง "สึนามิญี่ปุ่น" ทำคนเข็ดขยาด...

นายเทียนไชย จงพีร์เพียร นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นได้รับความเสียหายว่า ต้องทำใจยอมรับว่าแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทยตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2010) ซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563 นั้น คงเกิดขึ้นได้ยาก เพราะประชาชนจะยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวมากขึ้น กระทรวงพลังงานคงต้องทำงานอย่างยากลำบาก กว่าขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามกรอบรัฐธรรมนูญปี 2550 จะผ่านความเห็นชอบจากประชาชน

ด้านนายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาโครงการฯ ขอรอดูความเสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นก่อนว่าเสียหายมากน้อยเพียงใด จึงจะประเมินสถานการณ์การก่อสร้างในประเทศได้ ล่าสุดกระทรวงพลังงานได้เตรียมสรุปรายละเอียดต่างๆของแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือน มี.ค.นี้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคงต้องรอมติจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) จากสหรัฐฯ ที่จะเสนอผลการประเมินเบื้องต้นว่าไทยมีความพร้อมแค่ไหน

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นเกิดเพลิงไหม้ ไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เกิดจากอุบัติเหตุเหนือความคาดหมาย ซึ่งเชื่อว่าคนดูทีวีคงเข้าใจและไม่วิตกกังวลจนผิดปกติ.

นักวิชาการ ยอมรับต้องทำใจแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทยเกิดยาก หลัง "สึนามิญี่ปุ่น" ทำคนเข็ดขยาด... 14 มี.ค. 2554 02:08 14 มี.ค. 2554 02:18 ไทยรัฐ