วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาษีสรรพสามิต ก.พ.54 สูงกว่าเป้า

อธิบดีกรมสรรพสามิต เผย ผลการเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ก.พ.54 ยอดรวม 34,455.83 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,678.88 ล้านบาท สินค้าที่เก็บภาษีได้สูงสุดคือ น้ำมัน, รถยนต์, เบียร์...

 

7 มี.ค. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ในเดือนก.พ.54 ว่ากรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้รวม 34,455.83 ล้านบาท สูงกว่าเดือนก.พ.53 จำนวน 1,678.88 ล้านบาท หรือ 5.12% และสูงกว่าประมาณการ 2,820.98 ล้านบาท หรือ 8.92%

สำหรับรายได้ภาษีในเดือนก.พ.54 ที่กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุด 14,067.94 ล้านบาท 2.ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 5,826.74 ล้านบาท 3.ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 4,963 ล้านบาท 4.ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 4,345.28 ล้านบาท และ 5.ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 3,550.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากผลการจัดเก็บรายได้เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิต 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ 184,025.22 ล้านบาท สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน 16,445.44 ล้านบาท หรือ 9.81% ปีก่อนจัดเก็บได้ 167,579.78 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการ 20,185.01 ล้านบาท หรือ 12.32% โดยภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุด 66,155.64 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2,817.34 ล้านบาท หรือ 4.45%

รองลงมาได้แก่ ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 36,666.51 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 8,873.81 ล้านบาท หรือ 31.93% อันดับ3.ได้แก่ ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 26,545.09 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2,089.91 ล้านบาท หรือ 8.55% อันดับ4.ได้แก่ ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 23,970.36 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1,417.72 ล้านบาท หรือ 6.29% และอันดับที่5.ได้แก่ ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 21,705 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 3,873.89 ล้านบาท หรือ 21.73%

อธิบดีกรมสรรพสามิต เผย ผลการเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ก.พ.54 ยอดรวม 34,455.83 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,678.88 ล้านบาท สินค้าที่เก็บภาษีได้สูงสุดคือ น้ำมัน, รถยนต์, เบียร์... 7 มี.ค. 2554 18:04 ไทยรัฐ