วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธอส.สานฝันคนรายได้ต่ำอยากมีบ้าน

ธอส. มุ่งขยายสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีบ้านอยู่อาศัย เตรียมวงเงินปล่อยกู้ 5,000 ล้านบาท...

 

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อเดือน พ.ย.2553 ที่ผ่านมา โดยได้ปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2554 ที่จะมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อสู่ผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีบ้านที่อยู่อาศัย เพราะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า กว่า 54% เป็นผู้มีรายได้ต่ำ รายได้ไม่ประจำ เช่น อาชีพค้าขาย รับจ้าง ซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยหรือบ้านเป็นของตัวเอง

โดย ธอส.จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรกให้กับครอบครัว จากปัจจุบันเช่าบ้านอยู่ โดย ธอส.จะเสนอให้เปลี่ยนค่าเช่าบ้านที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 2,500-3,000 บาท มาเป็นการจ่ายชำระเงินกู้ให้กับ ธอส.แทน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้คนที่ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยฝันเป็นจริงได้ อีกทั้ง ธอส.จะเจรจาหารือกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อหาลู่ทางในการฟื้นฟูแฟลตดินแดง บ้านมั่นคง และบ้านเอื้ออาทร เพื่อคนมีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ขณะเดียวกัน จะหารือกับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อคัดกรองลูกค้า โดย ธอส.ได้เตรียมวงเงินไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย

"ผมเชื่อว่าคนที่มีรายได้น้อย อยากมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาเรื่องรายได้ประจำและสมุดบัญชีที่ต้องแสดงกับธนาคาร เช่น พ่อค้า แม่ค้า อาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งกลุ่มนี้ต้องการบ้านราคาไม่เกิน 1-2 ล้านบาท ถือเป็นกลุ่มที่มีอยู่จำนวนมาก แต่ไม่สามารถกู้เงินได้ ธอส.มองเห็นช่องทางที่จะทำให้คนมีรายได้ต่ำ มีบ้าน ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล แต่ได้แจ้งให้กระทรวงการคลังได้รับทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม มีหลายคนกังวลว่าผู้มีรายได้น้อยจะไม่ชำระเงินกู้นั้น ผมยังเชื่อว่าคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แค่เปลี่ยนจากค่าเช่ามาเป็นจ่ายให้ ธอส. ผมจึงไม่กังวลเรื่องเบี้ยวหนี้มากนัก"

ธอส. มุ่งขยายสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีบ้านอยู่อาศัย เตรียมวงเงินปล่อยกู้ 5,000 ล้านบาท... 22 ก.พ. 2554 01:14 ไทยรัฐ