วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับมืออาเซียนดันโครงการลดโลกร้อน-พัฒนาป่าไม้

ไทยจับมืออาเซียนดัน 2 โครงการลดโลกร้อน และพัฒนาป่าไม้ ให้ญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและเงินทุน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมกำหนดท่าทีเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน ก่อนเส้นตาย ส.ค.ปีหน้า...

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 วันที่ 5-8 ต.ค.53 ณ จังหวัดกระบี่ โดยไทยจะร่วมกับอาเซียนผลักดันข้อเสนอโครงการของไทย 2 โครงการ ที่เน้นสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการลดโลกร้อน และการพัฒนาป่าไม้ ให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เพื่อให้ญี่ปุ่นสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณดำเนินโครงการร่วมกัน

นอกจากนี้ อาเซียนและญี่ปุ่น จะหารือถึงแนวทางในการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนส.ค.54 ถือเป็นความท้าทายของอาเซียน เพราะอาเซียนส่วนใหญ่ได้จัดทำความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี (2 ฝ่าย) กับญี่ปุ่น ที่ครอบคลุมด้านการค้าบริการและการลงทุนอยู่แล้ว ทำให้อาเซียนต้องหาท่าทีร่วมกัน เพื่อให้ข้อผูกพัน และกติกาที่ใช้ในการจัดทำความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุน เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งอาเซียนและญี่ปุ่น.

ไทยจับมืออาเซียนดัน 2 โครงการลดโลกร้อน และพัฒนาป่าไม้ ให้ญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและเงินทุน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมกำหนดท่าทีเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน ก่อนเส้นตาย ส.ค.ปีหน้า... 4 ต.ค. 2553 03:52 4 ต.ค. 2553 03:53 ไทยรัฐ