วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออมสิน ประกาศหยุดบริการเอทีเอ็ม-วีซ่าเดบิต 12-13 ส.ค.

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

ธนาคารออมสิน ประกาศหยุดให้บริการตู้เอทีเอ็ม-บัตรเอทีเอ็มและวีซ่าเดบิต เพื่อพัฒนาระบบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 04.00 - 9.30 น. และช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553

เมื่อวันที่  11 ส.ค. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านเงินฝากไปแล้วเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2552 และพัฒนาระบบการให้บริการ Core Banking เฟส 2 คือ ระบบงานด้านสินเชื่อ เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและความรวดเร็วในการใช้บริการ ธนาคารฯ จะดำเนินการทดสอบระบบการให้บริการด้าน ATM และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธนาคารออมสินขอแจ้งให้ทราบว่าจะหยุดให้บริการเครื่อง ATM, บัตร ATM รวมถึงบัตร GSB VISA DEBIT ซื้อหรือชำระสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าร้านให้บริการ ต่างๆ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 04.00 - 9.30 น. และช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินจะเร่งดำเนินการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันและเวลาดังกล่าวเพื่อเปิดให้บริการโดยเร็วที่สุด แต่หากมีความจำเป็นต้องทำรายการทางการเงินในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาประชาชนและลูกค้าได้โปรดสำรองการใช้เงินสดไว้ล่วงหน้า และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในระหว่างการปรับปรุงดังกล่าวด้วย

ธนาคารออมสิน ประกาศหยุดให้บริการตู้เอทีเอ็ม-บัตรเอทีเอ็มและวีซ่าเดบิต เพื่อพัฒนาระบบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 04.00 - 9.30 น. และช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 11 ส.ค. 2553 15:51 11 ส.ค. 2553 16:19 ไทยรัฐ