วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง เร่ง ดัน พ.ร.บ.กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ

รมว.คลัง เผย ประสาน สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) เพื่อส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนนี้ เพื่อจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดสมัยประชุมอยู่ได้ทันใน สมัยการประชุมนี้

"ที่ผ่านมาได้เดินทางไปชี้แจงร่างกฎหมาย กอช. กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยตัวเอง ได้การชี้แจงทำให้ได้ข้อยุติใน 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ 1 เรื่องค่าใช้จ่ายการบริหารของกองทุนให้มีการตัดเงินผลประโยชน์ จากกองทุนเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนมาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณ ซึ่งก่อนหน่านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอร่างกฎหมายให้นำเงินงบประมาณมาใช้ในการบริหารกองทุน" รมว.คลัง กล่าว

สำหรับ เรื่องที่ 2 ในเรื่องของการประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก ก็คงให้มีอยู่ต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับสมาชิกของกองทุน ทั้งนี้ หากตั้ง กอช. ได้สำเร็จ เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนจำนวนมาก โดยในส่วนของรัฐบาลได้เตรียมเงินงบประมาณ เพื่อสมทบเข้ากองทุนถึงปีละ 23,000 ล้านบาท

รมว.คลัง เผย ประสาน สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ 9 ส.ค. 2553 16:14 ไทยรัฐ