วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่ากดดัน

เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม เศรษฐกิจรากหญ้าจะดีหรือแย่ย่อมขึ้นกับราคาสินค้าเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญ

ปัญหาคือ สถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศที่เคยเป็นผู้ซื้อสินค้าเกษตรจากไทย ดันกลายเป็นผู้ผลิตแข่งกับไทย

ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรล้นตลาด แล้วต้องขายตัดราคากันเอง

“แม่ลูกจันทร์” จึงเห็นด้วยที่ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาส่งสัญญาณเตือนพี่น้องเกษตรกรไทยให้ยอมรับความจริงว่า สินค้าเกษตรมีการแข่งขันสูง

อย่าตั้งความหวังว่าราคาข้าว ยาง ปาล์ม ข้าวโพด ฯลฯ จะขาย ได้ราคาดีเหมือนอดีตที่ผ่านมา

ถึงเวลาที่เกษตรกรไทยจะต้องปรับทัศนคติ และปรับเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะปลูกแนวทางใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคปัจจุบัน

เพราะถ้าเกษตรกรยังมุ่งแต่ให้ราคาผลผลิตสูงๆแล้ว ยังยึดวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม เห็นจะไปไม่รอด จอดไม่ต้องแจว
นายกฯบิ๊กตู่ย้ำว่า ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเกิดจากสาเหตุหลัก 5 ประการ

1, การปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป ทำให้ซัพพลายสูงกว่าดีมานด์ เมื่อปริมาณผลผลิตสูงกว่าความต้องการของตลาด ราคาก็ตกต่ำเป็นธรรมดา

2, การเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ดินไม่ดี แหล่งน้ำไม่มี เกิด ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ทำให้ผลผลิตไม่ สมบูรณ์ ขายไม่ได้ราคา

3, ต้นทุนการผลิตสูง ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเช่านา ทำให้เกษตรกรไม่มีกำไร

4, เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการตลาด ทำให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา

5, การขยายพื้นที่เพาะปลูกด้วยการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่อุทยาน ยิ่งทำให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ยิ่งทำให้ราคาตกลง

เป็นความจริงอย่างที่นายกฯบิ๊กตู่ชี้ให้เห็นทุกประการ

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยว่า ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นวาระแห่ง ชาติ ที่เกษตรกรไทยต้องปรับตัวเอง

จะหวังให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยขาดทุนซ้ำซากทุกปีๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ล่าสุด ที่กำลังร้อนฉี่คือ ปัญหาราคายาง

ราคายาง ที่ขยับดีขึ้นเมื่อ 2 เดือนก่อน วันนี้ราคายางดิบตกรูดกลับมาเท่าเดิม ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายางให้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกที

“แม่ลูกจันทร์” เห็นใจความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยาง

แต่ก็เห็นใจรัฐบาล ที่ไม่สามารถเสกเป่าราคายางให้สูงขึ้นทันอกทันใจ

นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงว่า ปัญหาราคายางตกต่ำ เพราะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ไปปลูกสวนยางเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตยางออกมาเกินความต้องการ

ถ้าลดพื้นที่ปลูกยางให้เหลือเท่าเดิม ราคายางก็จะไม่ตกรูดมหาราชอย่างแน่นอน

ดังนั้น โปรดอย่าปลุกระดมเครือข่ายออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้มากจนเกินไป

มิฉะนั้น รัฐบาลอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย

สั่งห้ามกรีดยางในพื้นที่บุกรุกทั้ง 3 ล้านไร่อย่างสิ้นเชิง

เจอย้อนศรแบบนี้...ก็อึ้งน่ะซีโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

10 ก.ค. 2560 07:48 ไทยรัฐ