วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 เสด็จฯ เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นฤดูฝน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจาก พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน.