วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 เสด็จฯ เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นฤดูฝน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจาก พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจาก พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร... 10 ก.ค. 2560 05:50 ไทยรัฐ