วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขบวนแห่เทียนพรรษา ‘อลังการ’

หลายจังหวัดล้นร่วมงานบุญใหญ่เข้าวัดเสริมบารมี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 150 รูป เข้ารับพระราชทานอาหาร บิณฑบาต ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เทศกาลเข้าพรรษา ขณะที่ชาวพุทธร่วมงานบุญใหญ่แห่เทียนพรรษากันอย่างคึกคัก อุบลฯจัดขบวนเทียน “ทศชาติชาดก” 10 ต้น พร้อมการละเล่นพื้นเมืองอย่างอลังการ ส่วนโคราชนักท่องเที่ยวร่วม 1 แสนคน ชมขบวนเทียนพรรษาแห่รอบเมืองประชันความงาม จ.สมุทรสาคร ล่องแพแห่เทียนคลองภาษีเจริญ เช่นเดียวกับเมืองกรุงเก่าล่องเรือพายเต็มลำน้ำแห่เทียนเข้าวัดเสริมบุญบารมี

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 9 ก.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตาราม วัดราชบูรณะ วัดอรุณราชวราราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบุรณศิริมาตยาราม จำนวน 150 รูป เข้ารับพระราชทานอาหารบิณฑบาต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษา

ต่อมาเวลา 16.30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเมื่อเสร็จพิธี ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ และทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้า

จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยา จารย์ในรัชกาลที่ 9 แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะ ถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชา ณ ปูชนียสถาน ในวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับบรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาคึกคักทั่วสารทิศ พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าสำนักสวนธรรมภูสมะ บ้านกุงไม้สัก ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพระและเณร 29 รูป จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่สะพานซูตองเป้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเข้าพรรษา มีพุทธศาสนิกชนชาว ต.ปางหมู และชาว อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจำนวนมากนำอาหารและของหวานมาร่วมตักบาตรไปตามสะพานไม้ไผ่ที่ทอดข้ามทุ่งนาจากสวนธรรมภูสมะไปยังบ้านกุงไม้สักความยาวประมาณ 500 เมตร ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและมีฝนตกลงมาโปรยปราย

ที่วัดศรีอุบลรัตนารามวรวิหาร ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเคาะระฆังเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากต่างประเทศประกอบด้วย จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และภูฏาน ให้เกียรติร่วมชมขบวนแห่ด้วย

สำหรับขบวนเทียนในปีนี้ กำหนดรูปแบบการจัดแสดงเป็นขบวนเทียน “ทศชาติชาดก” 10 ต้น จากคุ้มวัดต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีต้นเทียนที่ร่วมขบวนแห่ทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณทั้งหมด 55 ต้น สลับกับขบวนฟ้อนรำแสดงการละเล่นพื้นบ้านชาวอุบลราชธานี 19 ชุด มีนักท่องเที่ยวเข้าชม 5 หมื่นคน ต้นเทียนไฮไลต์นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือต้นเทียนทองคำ 9 ต้น 3 คนโอบของ อบต.กุดลาด

ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปประดิษฐานน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ขณะเดียวกันชาวบ้านจากชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จัดเทียนพรรษามาร่วมขบวนแห่นำไปถวายองค์พระธาตุพนม เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ในปีนี้เน้นความเรียบง่าย งดการแสดงศิลปวัฒนธรรม เน้นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และแสดงพระธรรมเทศนาต่อ พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ น้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล

ด้านนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาและการประกวดแห่ขบวนเทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวชมความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนอย่างใกล้ชิด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ภายใต้ชื่องาน “แห่เทียนโคราช เสริมบุญ สร้างบารมี ประจำปี 2560” ขบวนต้นเทียนพรรษาของทุกวัดเน้นบอกเล่าเรื่องราวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และยังแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อย่างสวยงามตามพุทธประวัติ มีคุ้มวัดต่างๆ ส่งขบวนรถเทียนพรรษาเข้าประกวด 20 ขบวน มีความยาวกว่า 5 กม.

ที่บริเวณสี่แยกราชดำเนิน ถนนมหาดไทย เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดขบวนแห่การละเล่นเป็นแบบพื้นเมืองดั่งเดิม และอาหารของดี 32 อำเภอ อาทิ การรำกลองยาว รำโทน ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา ผ้าไหมปักธงชัย และผัดหมี่โคราช มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 1 แสนคน เข้าร่วมชมความงดงามอลังการของขบวนเทียนพรรษา

ที่วัดหนองพะอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีล่องแพแห่เทียน สืบสานประเพณีรำลึก 150 ปี คลองภาษีเจริญ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี คลองภาษีเจริญ มีนายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง นายประชา ไพประพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ นายสมบัติ ศิริพงษ์เวคิน กำนันตำบลสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนชาวตำบลสวนหลวงเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับขบวนแพใหญ่มีความยาว 36 เมตร กว้าง 6 เมตร นำพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาประดิษฐานไว้ เริ่มเคลื่อนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบนล่องไปตามลำคลองภาษีเจริญระยะทาง 7 กิโลเมตร ประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองออกมากราบไหว้บูชาเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต นอกจากนี้ ยังมีเรือแห่เทียนพรรษาจากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โรงเรียนบ้านสวนหลวง ชุมชนในตำบลสวนหลวง รวมถึงเรือลำเล็กๆ ของชาวบ้านเข้าร่วมในขบวนอีกด้วย ขบวนเรือไปสิ้นสุดที่บริเวณท่าน้ำวัดหนองพะอง

ส่วนว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาดูการแห่เทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน 321 อ.เมืองสุพรรณบุรี ขบวนแห่เทียนในปีนี้เจ้าหน้าที่ 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรีจัดทำรถแห่เทียนพรรษา ส่งเข้าประชันความสวยงามกันอย่างเต็มที่

ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนทางน้ำ อบต.เกาะเรียน มีเรือร่วมขบวนกว่า 43 ลำ นำเทียนไปถวายยังวัดไก่เตี้ย และวัดช่างทอง ระยะทางประมาณ 2 กม. นายศักราช อ่ำวงศ์ นายก อบต.เกาะเรียน เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการที่จะฟื้นฟูคลองเกาะเรียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศ ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมคืนชีวิตสู่สายน้ำและกำจัดผักตบชวา ทำให้สองฝั่งคลองกลับมามีชีวิตดังเดิม ประชาชนเริ่มหันมาใช้เรือมากขึ้น ในอนาคตก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ขณะที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านร่วมกันจัดแห่เทียนพรรษานำไปถวาย 9 วัด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ส่วนที่เทศบาลตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ชาวบ้านจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน ครั้งที่ 10 จัดริ้วขบวนใช้วัวเทียมเกวียน 248 ตัว เกวียน 124 เล่ม ตบแต่งอย่างสวยงาม เริ่มขบวนตั้งแต่สนามหน้าเทศบาลตำบลท่าแลง ไปถึงวัดเขาปากช่องรวมระยะทาง 4 กม.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นห่วงพฤติกรรมการดื่มสุราของคนไทย ข้อมูลองค์การอนามัยโลกเคยระบุว่าคนไทยดื่มเหล้าเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่อายุ 15-19 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นสาเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง กำหนดสถานที่ห้ามขายหรือห้ามบริโภค และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน ควบคุมและลดการบริโภค นายกฯอยากให้ใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน ลด ละ เลิก

สำหรับบรรยากาศวันเข้าพรรษาใน กทม.พุทธศาสนิกชนยังคงออกมาทำบุญตักบาตรกันแต่เช้า ขณะที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมจัด คือพิธีตักบาตรดอกไม้ วัดในกรุงเทพฯ ที่จัดตักบาตรดอกไม้เป็นประจำทุกปี อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชประดิษฐ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเทพศิรินทร์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นต้น

ที่วัดราชบพิธฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้พระพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน และนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯออกรับบาตร ยังถนนราชบพิธ ด้านหน้าพระอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีจนเต็มบริเวณถนนราชบพิธ

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธี พระพรหมมุนี กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จออกรับบาตรด้วยพระองค์เอง แต่เนื่องจากคณะแพทย์ เห็นว่าพระองค์ทรงประชวรด้วยพระอาการไข้หวัด และเนื่องด้วยอากาศที่ร้อน คณะแพทย์ถวายคำแนะนำขอให้งดเสด็จออกมารับบาตร อย่างไรก็ตามพระองค์จะเสด็จลงพระอุโบสถ ในเวลา 18.30 น. เพื่อประกอบพิธีกระทำสามีจิกรรม อธิษฐานเข้าพรรษา พร้อมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ พร้อมกันนี้พระองค์ทรงประทานพระโอวาทให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ด้วยว่า ในนามคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ ขออนุโมทนาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรดอกไม้ พุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวคำว่า สาธุ ในสิ่งที่ดีงาม จึงขอปรารภความหมายคำว่า สาธุ เป็นภาษาบาลี แปลว่า ดีแล้ว ชอบแล้ว เป็นการแสดงออกในความพออกพอใจในสิ่งที่ควร แต่หากใครคิดว่า พูดคำว่าสาธุบ่อยๆ แล้วจะได้บุญ จะกลายเป็นสาธุหลงกิเลส และหากแต่มัวสาธุไปตามๆกันก็ไม่ใช่สาธุทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะมีความอิจฉากัน ส่งผลให้เกิดการวิวาทกัน ทำให้เกิดแตกความสามัคคี ในวันเข้าพรรษานี้ หลายคนนิยมที่จะอธิษฐาน ตั้งใจจะลด ละ เลิก สิ่งต่างๆ อยากขอเสนอให้ในวันเข้าพรรษานี้เป็นวันเริ่มต้นในการลดอิจฉากัน ลดการนินทากัน และอธิษฐานใจที่จะมุทิตายินดีกับคนในสังคม ลองดู 1 พรรษา แล้วจะพบว่า ความหมายของคำว่า สาธุ ที่แท้จริงนั้นหาได้ไม่ยาก

จากนั้นเวลา 18.30 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ เพื่อร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ ประกอบพิธีแสดงสามีจิกรรม และอธิษฐานเข้าพรรษา เป็นการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 150 รูป เข้ารับพระราชทานอาหาร บิณฑบาต ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เทศกาลเข้าพรรษา ขณะที่ชาวพุทธร่วมงานบุญใหญ่แห่เทียนพรรษากันอย่างคึกคัก 10 ก.ค. 2560 02:03 ไทยรัฐ