วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชู 15 ย่านนวัตกรรมสตาร์ตอัพนำร่อง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย ในงานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ ประจำปี 2560 ว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน การศึกษาและประชาคมสตาร์ตอัพรวมทั้งหมด 28 หน่วยงาน ดำเนินการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน ได้แก่ ระเบียงนวัตกรรม เมืองนวัตกรรม และย่านนวัตกรรม ซึ่งจะมีการพัฒนา 3 ส่วน ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดพื้นที่นวัตกรรม และการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

รมว.วท.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สนช.ได้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นย่านนวัตกรรมนำร่อง 15 ย่าน ประกอบด้วย 1.ย่านนวัตกรรมในกรุงเทพฯ 8 ย่าน ได้แก่ (1) โยธี (2) ปทุมวัน (3) คลองสาน (4) รัตนโกสินทร์ (5) กล้วยน้ำไท (6) ลาดกระบัง (7) ปุณณวิถี (8) บางซื่อ 2.ย่านนวัตกรรมในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 4 ย่าน ได้แก่ (1) บางแสน (2) ศรีราชา (3) พัทยา (4) อู่ตะเภา-บ้านฉาง 3.กลุ่มเครือข่ายย่านนวัตกรรมภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และภูเก็ต.

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย ในงานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ ประจำปี 2560... 10 ก.ค. 2560 01:33 10 ก.ค. 2560 03:53 ไทยรัฐ