วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.โทยื่นฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหาย

โวย ม.กรุงเทพธนบุรีเรียนจบไม่ได้ตั๋วผู้บริหาร ขอสภาทนายฯช่วย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปีการศึกษา 1/2557 (รหัส 57) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รวมตัวกันเพื่อส่งเอกสารและเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวคืน เนื่องจากเรียนจบแล้วไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ ทั้งคุรุสภามีมติไม่รับรองหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตด้วย

นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 1/2557 กล่าวว่า กลุ่มนักศึกษา ซึ่งลงทะเบียนไว้ประมาณ 800 คน จะมายื่นเอกสาร หลักฐานและเซ็นมอบอำนาจให้ตนเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าเสียหายในการเรียนหลักสูตรเต็มจำนวน 147,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี รวมถึงเรียกร้องให้คุ้มครองว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าว มีศักดิ์และสิทธิตามกฎหมาย สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ โดยจะนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งให้สภาทนายความวันที่ 25 ก.ค.นี้ พร้อมส่งไปสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อขอความเป็นธรรมด้วย

ตัวแทนนักศึกษา กล่าวต่อว่า พวกตนได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ทำให้ต้องเสียโอกาสต่างๆ เช่น ถูกเพิกถอนสิทธิการสอบผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้ที่ตัดสินใจมาเรียนหลักสูตรดังกล่าว ก็เพื่อนำวุฒิไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการสอบตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ส่วนการเรียกร้องเงินชดเชยนั้น ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน รวมทั้งนักศึกษาบางคนซึ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแล้ว นำวุฒิปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธ ทำให้ศึกษาต่อไม่ได้ ต้องเรียนเฉพาะที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เพียงแห่งเดียว.

ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปีการศึกษา 1/2557 (รหัส 57) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10 ก.ค. 2560 01:26 ไทยรัฐ