วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดยอดส้วมสาธารณะ 2560

“รายงานวันจันทร์”-ป้อมปราบฯ, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

เพราะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน คือ “ห้องสุขา หรือห้องส้วม” โดยเฉพาะตามสถานที่สาธารณะ ซึ่งทุกคนต้องการที่จะได้ใช้ห้องส้วมที่สะอาด สะดวก และปลอดภัยกทม.ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขอนามัย จึงจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปี ของ กทม. ตั้งแต่ปี 2552 เน้น 12 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และห้องน้ำริมทาง

ในปี 2560 นี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 96 แห่ง ปรากฏว่า มีสถานที่ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย อันดับ 1.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 อาคารบีชั้น 1 ทิศเหนือ 3.วัดปากน้ำภาษีเจริญ 4.ร.ร.วัดช่องนนทรี 5.ร.ร.นานาชาติสิงคโปร์ 6.ร้านอาหารเพลิน 7.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนเทียรรุ่งเรือง สาขา 5 (Shell) 8.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 9.สวนสาธารณะหนองจอก 10.สถานีรถไฟดอนเมือง

ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. บอกว่า หลักเกณฑ์ในการตัดสิน มี 2 องค์ประกอบ คือ 1.ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เช่น สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้ำสะอาด มีสบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ สถานที่ตั้งไม่เปลี่ยว มีแสงสว่างเพียงพอ แยกชายหญิง มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และ 2.ตามเกณฑ์การสรรหาสุดยอดห้องน้ำ มี 1.โครงสร้างและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 2.การเป็นแบบอย่าง 3.การใช้ประโยชน์ และ 4.การประชาสัมพันธ์

พงศธร ศิริธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ กล่าวว่า ห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะเข้ามาใช้บริการ หากห้องน้ำไม่ดีหรือไม่สะอาดจะทำให้ผู้คนไม่ประทับใจในการรับบริการจากสำนักงานเขต ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับรางวัลสุดยอดส้วมประจำปี ห้องสุขาที่เขตก็มีความสะอาด เพียงแต่เก่าเนื่องจากมีการใช้งานมานานกว่า 46 ปี จึงต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดปรับปรุงห้องสุขาอย่างทันสมัย ให้สะอาด ดูดี น่าใช้ ให้ประชาชนเข้าห้องน้ำอย่างมีความสุข และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

วรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บอกว่า ห้องน้ำที่ศูนย์ราชการฯ ใช้งานมานานกว่า 10 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม จึงอยากปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมแสงสว่างอย่างเพียงพอ ใช้ไฟแอลอีดี ระบบก๊อกน้ำเป็นระบบเซนเซอร์ และดูแลไม่ให้มีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

“รู้สึกดีใจที่ศูนย์ราชการฯได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี หลังจากนี้จะทยอยปรับปรุงห้องน้ำภายในศูนย์ราชการฯให้ดีขึ้นและได้มาตรฐาน โดยมีห้องน้ำที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างในการพัฒนา แต่รูปแบบการปรับปรุงอาจจะมีการปรับแบบ ซึ่งฝ่ายจัดการอาคารจะเป็นผู้พิจารณาแนวคิดการปรับปรุงห้องน้ำ”.

เพราะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน คือ “ห้องสุขา หรือห้องส้วม” โดยเฉพาะตามสถานที่สาธารณะ ซึ่งทุกคนต้องการที่จะได้ใช้ห้องส้วมที่สะอาด สะดวก และปลอดภัยกทม.ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขอนามัย... 10 ก.ค. 2560 01:12 ไทยรัฐ