วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้งรับค้าออนไลน์มาแรง

พาณิชย์เปิดแอพพลิเคชั่นดึงเข้าระบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งทำแอพพลิเคชั่นจดทะเบียนธุรกิจผ่านสมาร์ทโฟน หวังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และดึงร้านค้าออนไลน์เข้าระบบมากขึ้น รองรับธุรกิจออนไลน์เติบโตเร็วมาก คาดประกาศใช้ปีนี้ ส่วน ก.ม.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวอยู่ในขั้นตอน สนช.มีผลใช้ปีนี้แน่

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างการศึกษาการจดทะเบียนรูปแบบใหม่ ที่เปิดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งแบบออฟไลน์คือมีที่ตั้งหน้าร้าน และออนไลน์ คือมีร้านหน้าเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆเข้ามาจดทะเบียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทำแอพพลิเคชั่นจดทะเบียนธุรกิจผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอที) แอพพลิเคชั่น และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเข้ามาเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่

“การจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบใหม่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและมีผลใช้ภายในปีนี้ เชื่อว่าจะเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งแนวทางดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับการเร่งรัดออก พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ... ที่ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในปีนี้”

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจออนไลน์มีบทบาทสูงมาก แต่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างชัดเจน เพราะไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนธุรกิจสำหรับร้านค้าออนไลน์ เป็นเพียงการเปิดให้ยื่นขอเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (DBD Verified) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจที่ดี แต่หลังจากนี้ไป กรมฯจะต้องพัฒนาให้มีการจดทะเบียนธุรกิจทั้งสองชนิดควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจได้ รวมทั้งผู้ประกอบการก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

สำหรับการยกร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ... ที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหากรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท ที่กำหนดให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำกัด และผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ต้องมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งในทางปฏิบัติมักก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการลงทุนจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนั้น หากผลักดันให้ พ.ร.บ.ฯมีผลบังคับใช้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) รวมทั้งผู้ประกอบการออนไลน์ที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว ด้วยการปลดล็อกเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามที่รัฐบาล และสถาบันทางการเงินสนับสนุน ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่

น.ส.บรรจงจิตต์กล่าวว่า สิ่งที่กรมฯพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา ก็เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมฯมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคอยให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี ถือว่าเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ กรมฯเร่งสร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำระบบบัญชี ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีผ่านเกณฑ์การรับรองแล้ว 143 แห่ง.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งทำแอพพลิเคชั่นจดทะเบียนธุรกิจผ่านสมาร์ทโฟน หวังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และดึงร้านค้าออนไลน์เข้าระบบมากขึ้น รองรับธุรกิจออนไลน์เติบโตเร็วมาก คาดประกาศใช้ปีนี้... 10 ก.ค. 2560 01:00 ไทยรัฐ