วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ขอวันเข้าพรรษา ให้คนเลิกอิจฉา-นินทากัน

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ขอวันเข้าพรรษา เป็นจุดเริ่มลดการอิจฉากัน เพราะส่งผลให้เกิดการวิวาทกัน ทำให้เกิดแตกความสามัคคี โดยขอให้ลดอิจฉากัน ลดการนินทากัน และอธิษฐานใจที่จะมุทิตายินดีกับคนในสังคม...

ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมจัดเนื่องในวันเข้าพรรษา คือพิธีตักบาตรดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติมามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในกรุงเทพฯ วัดที่มีการจัดตักบาตรดอกไม้เป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชประดิษฐ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเทพศิรินทร์ และ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00น.ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้พระพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน และนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯออกรับบาตร ยังถนนราชบพิธ ด้านหน้าพระอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนเข้าร่วมิธีจนเต็มบริเวณถนนราชบพิธ

ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธี พระพรหมมุนี กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จออกรับบาตรด้วยพระองค์เอง แต่เนื่องจากคณะแพทย์ เห็นว่าพระองค์ทรงประชวรด้วยพระอาการไข้หวัดอยู่ และเนื่องด้วยอากาศที่ร้อน คณะแพย์จึงถวายคำแนะนำขอให้งดเสด็จออกมารับบาตร แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์จะเสด็จลงพระอุโบสถ ในเวลา 18.30น. เพื่อประกอบพิธีกระทำสามีจิกรรม อธิษฐานเข้าพรรษา พร้อมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ

พร้อมกันนี้พระองค์ทรงประทานพระโอวาทให้กับพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ด้วย ว่า ในนามคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ ขออนุโมทนาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันนี้ พุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวคำว่า สาธุ ในสิ่งที่ดีงาม จึงขอปรารภความหมายคำว่า สาธุ เป็นภาษาบาลี แปลว่า ดีแล้ว ชอบแล้ว เป็นการแสดงออกในความพออกพอใจในส่งที่ควร ชาวพุทธมักกล่าวคำนี้ เพื่อแสดงความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข แต่หากใครคิดว่า พูดคำว่าสาธุ บ่อยๆ แล้วจะได้บุญ จะกลายเป็นสาธุหลงกิเลส และหากแต่มัวสาธุไปตามๆกัน ก็ไม่ใช่สาธุทางพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะมีความอิจฉากัน ส่งผลให้เกิดการวิวาทกัน ทำให้เกิดแตกความสามัคคี ในวันเข้าพรรษานี้ หลายคนนิยมที่จะอธิษาฐาน ตั้งใจจะลด ละ เลิก สิ่งต่างๆ จึงอยากขอเสนอให้ในวันเข้าพรรษานี้ เป็นวันเริ่มต้นในการลดอิจฉากัน ลดการนินทากัน และอธิษฐานใจที่จะมุทิตายินดีกับคนในสังคม ลองดู 1 พรรษา แล้วจะพบว่า ความหมายของคำว่า สาธุ ที่แท้จริงนั้นหาได้ไม่ยาก

จากนั้นเวลา 18.30น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ เพื่อร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ ประกอบพิธีแสดงสามีจิกรรม และอธิษฐานเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ขอวันเข้าพรรษา เป็นจุดเริ่มลดการอิจฉากัน เพราะส่งผลให้เกิดการวิวาทกัน ทำให้เกิดแตกความสามัคคี โดยขอให้ลดอิจฉากัน ลดการนินทากัน และอธิษฐานใจที่จะมุทิตายินดีกับคนในสังคม... 10 ก.ค. 2560 00:17 ไทยรัฐ