วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวัง ป้ายแดงปลอม ดูยังไง?

กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนประชาชนเรื่องป้านทะเบียนปลอม  ป้ายแดงไม่มีขาย อย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงปลอมที่ประกาศขายในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากป้ายแดงนั้นไม่มีขายให้กับบุคคลทั่วไป การประกาศขายป้ายแดงในสื่อออนไลน์ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เตือน! ใช้ป้ายแดงปลอมผิดกฎหมายมีโทษถึงขั้นจำคุกหรือปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แนะนำวิธีสังเกตป้ายแดงที่ถูกต้อง มีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกชัดเจน

ป้ายปลอมผิดกฎหมาย
นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซม หรือเพื่อไปใช้ติดตัวรถที่จำหน่ายและอยู่ระหว่างจดทะเบียนเท่านั้น

ป้ายแดงต้องมาพร้อมสมุดคู่มือออกให้โดยเจ้าพนักงาน
โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียน การใช้ป้ายแดงกับรถยนต์ใหม่ต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถ และใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อได้

ป้ายแดงปลอมขายเกลื่อน
กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบการประกาศขายป้ายแดงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่าเป็นการ “ป้ายแดงปลอม” เนื่องจากได้ประสานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ครอบครองแผ่นป้ายหมายเลขและหมวดดังกล่าวแล้ว พบว่ายังใช้หมุนเวียนกับผู้ซื้อรถรอการจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก

โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ครบ!
กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ฐานทำให้ภาครัฐเสียหาย ฉ้อโกงประชาชน ปลอมแปลงเอกสารราชการ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขายดังกล่าว เนื่องจากการใช้ป้ายแดงปลอมมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน–5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000–10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ของแท้สังเกตยังไง
สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสังเกตได้โดยดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

ลากจด จับได้ระวังคุก
ปัจจุบันยังพบว่ามีการนำรถใหม่ป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง โดยอาจมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี หรือที่เรียกกันว่า ลากจด ซึ่งหากนำรถไปก่อเหตุอาชญากรรมเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี หรือการโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตามตรวจสอบ และยังมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เสียภาษี จดทะเบียนตามเวลาให้ถูกต้อง
กรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน ต้องนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ. 

ป้ายแดงไม่มีขาย หากตรวจพบใช้ป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน-5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท! 9 ก.ค. 2560 16:46 ไทยรัฐ