วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"จักรพันธ์ุ โปษยกฤต" ผู้สร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งศิลปะไทย

เพื่อร่วมเชิดชูความงามในงานศิลป์ของศิลปินชั้นครู “อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2543 ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอก ในรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โครงการส่งเสริมศิลปะไทย โดย “เสริมคุณ คุณาวงศ์” จัดนิทรรศการศิลปะ “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” นำผลงานสะสมของตนเองและลูกสาวกว่า20 ชิ้น มาจัดแสดงที่ห้อง 407 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ต.ค. 2560

งานนี้ ยังเปิดเสวนาเรื่อง “บทบาท จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9” โดย “เสริมคุณ คุณาวงศ์” เปิดประเด็นว่า ส่วนตัวแล้วชื่นชอบผลงานของ “อ.จักรพันธุ์” และได้รู้จักอาจารย์เมื่อครั้งท่านมาเป็นที่ปรึกษาทำโครงการเทศกาลวัดอรุณฯ ในปี 2543 ท่านเป็นทั้งศิลปินและครู ได้สร้างเมล็ดพันธุ์ สร้างลูกศิษย์ไว้มากมาย บ้านของท่านเปรียบเสมือนบ้านสกุลช่าง ที่มีลูกศิษย์มาเรียนรู้งานช่างหลายแขนง ผลงานของท่านเป็นมรดกล้ำค่า ทั้งด้านฝีมือการสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบทอด จากความประทับใจนี้ ตนได้จัดทำหนังสือ “จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปะมีชีวิต ผ่านมุมมอง เสริมคุณ คุณาวงศ์” บันทึกแง่มุมศิลปะและชีวิตงดงามของ อ.จักรพันธุ์ โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือส่วนหนึ่งจะมอบให้มูลนิธิ อ.จักรพันธุ์ และหนังสือบางส่วนจะนำไปมอบให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

“ศ.ปรีชา เถาทอง” ศิลปิน แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552 ร่วมเสวนาว่า อ.จักรพันธุ์ เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัย ร.9 และ ร.10 ตนเป็นรุ่นน้อง แต่ยอมรับนับถือท่านเป็นครู ท่านทำงาน ทั้งอนุรักษ์, สืบสาน, วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์ อาจารย์ยังสร้างอะคาเดมี ออฟ อาร์ต เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่.