วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"จักรพันธ์ุ โปษยกฤต" ผู้สร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งศิลปะไทย

เพื่อร่วมเชิดชูความงามในงานศิลป์ของศิลปินชั้นครู “อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2543 ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอก ในรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โครงการส่งเสริมศิลปะไทย โดย “เสริมคุณ คุณาวงศ์” จัดนิทรรศการศิลปะ “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” นำผลงานสะสมของตนเองและลูกสาวกว่า20 ชิ้น มาจัดแสดงที่ห้อง 407 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ต.ค. 2560

งานนี้ ยังเปิดเสวนาเรื่อง “บทบาท จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9” โดย “เสริมคุณ คุณาวงศ์” เปิดประเด็นว่า ส่วนตัวแล้วชื่นชอบผลงานของ “อ.จักรพันธุ์” และได้รู้จักอาจารย์เมื่อครั้งท่านมาเป็นที่ปรึกษาทำโครงการเทศกาลวัดอรุณฯ ในปี 2543 ท่านเป็นทั้งศิลปินและครู ได้สร้างเมล็ดพันธุ์ สร้างลูกศิษย์ไว้มากมาย บ้านของท่านเปรียบเสมือนบ้านสกุลช่าง ที่มีลูกศิษย์มาเรียนรู้งานช่างหลายแขนง ผลงานของท่านเป็นมรดกล้ำค่า ทั้งด้านฝีมือการสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบทอด จากความประทับใจนี้ ตนได้จัดทำหนังสือ “จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปะมีชีวิต ผ่านมุมมอง เสริมคุณ คุณาวงศ์” บันทึกแง่มุมศิลปะและชีวิตงดงามของ อ.จักรพันธุ์ โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือส่วนหนึ่งจะมอบให้มูลนิธิ อ.จักรพันธุ์ และหนังสือบางส่วนจะนำไปมอบให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

“ศ.ปรีชา เถาทอง” ศิลปิน แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552 ร่วมเสวนาว่า อ.จักรพันธุ์ เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัย ร.9 และ ร.10 ตนเป็นรุ่นน้อง แต่ยอมรับนับถือท่านเป็นครู ท่านทำงาน ทั้งอนุรักษ์, สืบสาน, วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์ อาจารย์ยังสร้างอะคาเดมี ออฟ อาร์ต เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่.

เพื่อร่วมเชิดชูความงามในงานศิลป์ของศิลปินชั้นครู “อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2543 ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอก ในรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 9 ก.ค. 2560 16:38 9 ก.ค. 2560 16:40 ไทยรัฐ