วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไขปมสร้างสนามบินพังงา "หมอเสริฐ" เปิดใจ "ผมไม่ทำผิดกฎหมาย"

คำขออนุญาตก่อสร้างสนามบินพังงาในพื้นที่เกือบ 2,000 ไร่ ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ผู้คนในสังคมจำนวนหนึ่งข้องใจว่า เหตุใดราชการที่เกี่ยวข้องจึงยอมอนุญาตให้เขาเข้าไปเช่าใช้พื้นที่จำนวนมากในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้!

นั่นอาจสวนทางกับที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเด็ดขาดในการปราบปรามการรุกป่าอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆได้

ดังจะเห็นเป็นข่าวเรื่อยมาว่า มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจป่าไม้ และทหารเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกเข้าไปใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำรีสอร์ต และที่พักตากอากาศส่วนตัวกันอย่างต่อเนื่อง

ทีมเศรษฐกิจ เข้าไปตรวจสอบความจริงในเรื่องนี้ พร้อมขอสัมภาษณ์ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. การบินกรุงเทพ และ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เจ้าของกลุ่มธุรกิจให้บริการการรักษาพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกว่า 50 แห่ง

ในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์การต่อยอดธุรกิจ จนกระทั่งกลายเป็นมหาเศรษฐีไทยที่ถือครองหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมา 4 ปีเต็ม ด้วยมูลค่าเกือบ 70,000 ล้านบาท จากการจัดอันดับของ วารสารการเงินธนาคาร

และก็ได้รับคำตอบเป็นที่กระจ่างชัดว่า...“ไม่มีใครอยากจะใช้เงินลงทุน 4,000–5,000 ล้านบาท เพื่อไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือทำผิดกฎหมาย ที่สำคัญ ผมต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง”

นพ.ปราเสริฐ กล่าวกับเราก่อนจะอรรถาธิบายปูมหลังของเรื่องนี้

********

บนคำร้อง–ขอเข้าทำประโยชน์ในป่าสงวน

ถามว่า ทำไมต้องทำ ก็เมื่อมีสนามบินทั้งสมุย สุราษฎร์ ภูเก็ต กระบี่ ขนาบอยู่หมดแล้ว?!

หมอเสริฐ ตอบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัด ทำหนังสือถึงเขา ขอให้บางกอกแอร์เวย์สไปทำสนามบินแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนคลองทุ่งมะพร้าวของตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

คนเหล่านี้เอาเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ไปเดินสำรวจ พบชาวบ้านทำประชาพิจารณ์ กับชาวบ้านที่ทำกินอยู่ในพื้นที่นี้ จนครบถ้วนทั้ง 1,915 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

ตามบันทึกการตรวจสอบสภาพป่า รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า พร้อมแผนที่ภาพถ่ายสี รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆสำเนาหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีไปถึงอธิบดีกรมป่าไม้ และสำเนาหนังสือด่วนที่สุดที่มีไปถึงกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2558-2559-2560 นั้น

เอกสารที่ ทีมเศรษฐกิจ มีในมือ ตรงกับเอกสารที่ หมอเสริฐ ยื่นให้ในประเด็นอัน เป็นข้อกังขาเรื่องการรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 นักวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา รวมถึงตัวแทน บมจ.การบินกรุงเทพ ได้ลงนามในบันทึกการตรวจสภาพป่าร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ความระบุไว้ชัดเจนเป็นข้อๆ 8 ประการด้วยกัน

บันทึกการตรวจสภาพป่าสงวนแห่งชาติ

1.สถานที่ตั้งตามคำขอใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามบิน ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่บ้านดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าวทั้งแปลง เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่มีสภาพเสื่อมโทรม ไม่เป็นต้นน้ำลำธาร ไม่อยู่ในเขตป่าชายเลนและไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลนตามมติ ครม.แล้ว

2.อยู่ในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขต พื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559 ซึ่งผู้ขอใช้พื้นที่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่นแล้ว ในการประชุมสามัญสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2559

ผู้ขอฯยืนยันว่า จะแก้ปัญหาราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ด้วยตนเอง โดยยึดหลักความยุติธรรม คุณธรรม และเมตตาธรรม หากเกิดปัญหาก็ยินดีรับผิดชอบทุกประการ โดยไม่มีข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

เลี่ยงไปใช้ตำแหน่งหรือพื้นที่อื่นได้ไหม?!

คำตอบอยู่ในข้อที่ 4.ที่ตั้งของพื้นที่มีความเหมาะสมในเชิงวิศวกรรมการบิน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่นๆได้ 5.ขนาดของพื้นที่ที่ขออนุญาตเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังโครงการก่อสร้างสนามบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีเป้าประสงค์ให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ฝั่งอันดามัน และเพิ่มรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวจังหวัด

6.ไม่ใช่การขอใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแต่อย่างใด ผู้ขออนุญาตยืนยันว่า เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่มี

7.การตรวจสอบพื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หลักวิชาการ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระ–ทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่ตั้ง ไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ซึ่งแนบท้ายมาในบันทึกฉบับเดียวกันนี้ด้วย 8.คณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำแผนที่ภาพสีโครงการ (Oppm) และแผนที่ภาพถ่ายสี (Google Earth) แนบท้ายรายงานการตรวจสภาพป่าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

บันทึกการตรวจสภาพป่า “ชัดเจน”

บันทึกที่ร่วมกันลงนามโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ประกอบเข้ากับบัญชีรายชื่อของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินที่ให้ความเห็นชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 8 ประการนี้ได้ข้อสรุปว่า...

การขออนุญาตของ บมจ.การบินกรุงเทพ เพื่อก่อสร้างสนามบินภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่าแล้ว

หากมีการอนุญาต จะเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังตกต่ำได้เป็นอย่างดี ทำให้ราษฎรในท้องที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งยังทำให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงาด้วย

คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า จึงมีความเห็นว่า “ควรอนุญาต” ให้ผู้ขอเข้าใช้พื้นที่ในเนื้อที่สำรวจเกือบ 2,000 ไร่นี้ได้...นี่คือข้อสรุปว่า หมอเสริฐ จะไม่ใช้เงินลงทุนมากๆไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย

ไม่มีสายการบินใดในโลกทำสนามบินเอง

หมอเสริฐ กล่าวด้วยว่า หลายคนอาจจะคิดว่า เขารวยจากการลงทุนสร้างสนามบินเอง 3 แห่ง คือ เกาะสมุย ตราด และ สุโขทัย “เกาะสมุยอาจจะทำเงินจากการนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ปีละประมาณ 2 ล้านคน แต่ที่ตราดและสุโขทัยดินแดนซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของประเทศและมรดกโลกนั้น ยังมีปัญหาการขาดทุนอยู่ ยังไม่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสองจังหวัดนี้อย่างจริงจัง และนักลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่พัก ก็ยังไม่มีมากพอ

จริงๆกว่าเราจะตัดสินใจทำสนามบินสมุยได้ ผมต้องไปตั้งสำนักงานขายตั๋วในฝรั่งเศส 3 ปีเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามา จากนั้นใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี เพื่อก่อสร้าง และพิสูจน์ให้รัฐบาลเห็นว่าเกาะสมุยจำเป็นต้องมีสนามบิน

ถึงกระนั้นก็ตาม เส้นทางการบินในเกาะสมุยก็ยังถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดของภาครัฐที่ต้องมีเคอร์ฟิว และขึ้นลงได้ตามเวลาที่ให้ คือ เช้าจนถึงค่ำเท่านั้น จริงๆถ้าไม่มีข้อจำกัดการบิน

เราอาจได้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะสมุยมากกว่านี้หลายเท่าตัวทีเดียว

ยังไม่ชัดว่าทำไมพังงาต้องมีสนามบิน?!

ขอตอบเลยละกัน...นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว สนามบินภูเก็ตไม่มีทางเติบโตได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว ทั้งๆที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมาก แต่สนามบินขยายออกไปไม่ได้ เพราะมีที่ดินอยู่แค่นั้น ระหว่างภูเก็ตไปพังงาต้องขับรถไป 40 กม.ถ้าคุณไปภูเก็ตบ่อยๆ คุณจะพบว่า รถติดกันยาวเหยียดกว่าจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้

เมื่อภูเก็ตขยายไม่ได้ ขณะที่สนามบินใกล้เคียงที่ขนาบข้างอยู่ ก็ขยายไม่ได้เช่นกัน นั่นจึงจำเป็นต้องผ่องถ่ายนักท่องเที่ยว หรือขยายพื้นที่การท่องเที่ยวออกไปยังพังงา และพื้นที่ต่างๆให้สะดวก และเร็วกว่าที่เป็นอยู่ และเราก็ศึกษามาหมดแล้วว่าสนามบินนี้ตั้งอยู่ในเขตความปลอดภัยทางการบิน

คนที่เดือดร้อนคือคนในพื้นที่ ส่วนเรา ไม่ไปลงทุนก็ได้ เพราะปีหน้า จะเป็นปีที่บางกอกแอร์เวย์สครบ 50 ปี ผมไม่อยากเสี่ยงลงทุนหลายพันล้านบาท ด้วยการทำอะไรที่ผิดกฎหมาย

ถ้าจะให้ดี เขาควรช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นให้ก่อน เราจึงจะทำได้... พวกคุณอาจไม่ทราบว่า บริษัทเราได้เป็น สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจาก ICAO : The International Civil Aviation Organization (องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศของสหประชาชาติ) มาแล้ว...ฉะนั้น...ผมจะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย!

มีความต้องการสนามบินจริงๆหรือ?!

คุณคงเห็นหนังสือเสนอแนะว่า ควรอนุญาต จากผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่-นักวิชาการ ป่าไม้ ที่ออกไปทำการสำรวจสภาพป่าด้วยกัน รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นั้นแล้ว

ลองดูหนังสือจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาที่ทำมาถึงบริษัทเราบ้างสิ

กกร.จังหวัด เพิ่งมีหนังสือมาถึงบริษัท และส่งไปที่ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560 ว่า มีหน่วยงานหลายแห่งทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ให้ความสนใจกับข่าวที่จะมีเอกชนไปสร้างสนามบินกันมาก

กกร.จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้สอบถามความคิดเห็น และหารือกันในหลายวาระจนได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การมีสนามบินจะสร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดในหลายด้านมาก

ประมวลประโยชน์ที่คนพังงาจะได้รับ

1.ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ทั้งในท้องถิ่น และที่สัญจรไป-มา อาจมีการจ้างงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 อัตรา และทำให้คนท้องถิ่นมีความมั่นคง สร้างอาชีพใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น รถเช่า บ้านเช่า ร้านค้าขายของอุปโภค-บริโภค มัคคุเทศก์ เป็นต้น

2.รองรับการขนถ่ายผู้โดยสารทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ส่วนราชการที่จะต้องเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ลดระยะเวลาลดต้นทุนการเดินทางต่อจากสนามบินหลักที่จังหวัดภูเก็ต แบ่งเบาภาระของสนามบินภูเก็ตซึ่งนับวันจะหนาแน่นและไม่อาจรองรับผู้โดยสารที่ขยายตัวได้ในอนาคตจากข้อจำกัดด้านพื้นที่

3.สนับสนุนการท่องเที่ยวพังงา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวต่อเนื่องของโรงแรมและห้องพัก 4.พังงาเป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดติดทะเลอันดามันที่ไม่มีสนามบิน ถือเป็นข้อเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยว และการลงทุน 5.สามารถสร้างรายได้ในรูปของภาษีต่างๆ ให้แก่รัฐทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีความเห็นในทำนองเดียวกันนี้

เป็นป่าเสื่อมโทรมจริง ไม่มีสภาพป่าชายเลน ผู้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์... ก็น่าจะ WIN WIN WIN ด้วยกันทุกฝ่าย.

ทีมเศรษฐกิจ

คำขออนุญาตก่อสร้างสนามบินพังงาในพื้นที่เกือบ 2,000 ไร่ ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ 9 ก.ค. 2560 11:18 ไทยรัฐ