วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การตลาด "นม" เข้าพรรษา

โดย สะ-เล-เต

ถึงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นได้เห็นการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ถูกยกให้เป็นไอดอล จนกลายเป็นประเพณีนิยม “งดเหล้าเข้าพรรษา”

มาปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ยอมน้อยหน้า โหนกระแสกับเขาเหมือนกัน...ไม่ห้ามกินโน่นนั่นนี่ในเชิงลบ อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า Negative...แต่ใช้จังหวะโอกาสอันงดงามของประเพณีคนเมืองพุทธศาสนา สร้างกระแสในเชิงบวก หรือ Positive
รณรงค์ชวนคนไทย...ดื่มนมช่วงเข้าพรรษา

ดูเก๋ไก๋น่ารักน่าชัง...อย่างนี้สิ เขาถึงจะเรียกว่า “การตลาดนำการผลิต”

แม้จะมาช้าไปบ้าง แต่ขอชมเชยที่กระทรวงเกษตรฯ ยังมีคนรู้จักคิดกลยุทธ์แบบเอกชน นำเทศกาลประเพณีที่มีระยะเวลายาวนาน 3 เดือน มาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้เกษตรกร ในแบบสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ที่ต้องการเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจากคนละ 18 ลิตรต่อปี เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี

ปีนี้ มิลค์บอร์ด หรือคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม จึงได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมไทย (สนอท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยงดดื่มเหล้าหันมาบริโภคนมช่วงเข้าพรรษาเป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และช่วยยกระดับสุขภาพพลานามัยของคนไทยให้แข็งแรงขึ้น

จัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคานมกล่องลงมา 10-30% (แต่ละยี่ห้อลดไม่เท่ากัน) ให้ประชาชนสามารถไปหาซื้อในราคาพิเศษได้ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สยามแม็คโคร ฟู้ดแลนด์ บิ๊กซี แม็กซ์แวลู และท็อปส์ ซูเปอร์มาเก็ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 20 ก.ค.2560

น่าเสียดายไปนิด ไหนๆจัดฉลองเข้าพรรษาทั้งที น่าจะจัดโปรโมชั่นไปยันออกพรรษา คงจะดีไม่น้อยที่ได้ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมประเพณีนิยมใหม่ “งดดื่มเหล้าหันดื่มนมแทน” ส่วนเรื่องงบประมาณ ไม่น่าจะต้องกังวล สามารถขอการสนับสนุนเงินภาษีบาปจาก สสส.มาใช้ได้

เพราะเข้าข่ายเป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทย...น่าจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดีกว่าหว่านเงินสร้างเครือข่ายสุขภาพ ไปเย้วๆ ตามเวทีประชาพิจารณ์เป็นไหนๆ.

สะ–เล–เต

9 ก.ค. 2560 10:55 ไทยรัฐ