วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ในหลวง‘ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา พสกนิกรเฝ้าชมพระบารมีเนืองแน่น

ในหลวง ร.10 เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่น

​เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 16.53  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

​เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง-เงิน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ​พระสัมพุทธพรรณี​พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ​​พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ​​จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับนำไป จุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้

จากนั้น พระองค์เสด็จไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน 30 รูป เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 2 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 3 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อครบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

จากนั้น เสด็จฯออกจากพระอุโบสถ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน จนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่น พร้อมแสดงความจงรักภักดีด้วยการเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ตลอดเส้นทางที่เสด็จฯ ผ่าน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง ร.10 เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่น 9 ก.ค. 2560 08:42 ไทยรัฐ