วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ คนไทยมองทุจริตคอร์รัปชัน รับส่วยสินบนเป็นสิ่งแรกที่ตร.ต้องปฏิรูป

'สวนดุสิตโพล' สำรวจพบ ประชาชนกว่า 77.45% เห็นด้วยที่จะปฏิรูปตำรวจ กว่า 81.98% มองปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน ควรปฏิรูปเป็นสิ่งแรก

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 60 จากที่ ครม.ผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มีคณะกรรมการทั้งหมด 36 คน โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ทำให้หลายฝ่ายต่างจับตามองการปฏิรูปตำรวจครั้งนี้ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการวางหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายที่นายกฯ มอบนโยบายให้เป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องเสร็จภายในสิ้นปี

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปตำรวจ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,082 คน ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค. 60 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปฏิรูปตำรวจ

1. ควรปฏิรูปมานานแล้ว เป็นปัญหาที่สะสมมานาน 77.45%
2. การปฏิรูปจะช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ดีขึ้น 72.18%
3. ตำรวจมีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกแต่ละคน 62.66%
4. การปฏิรูปตำรวจคงจะสำเร็จได้ยาก ต้องจริงจัง และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 54.25%
5. ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน 51.94%

สิ่งที่เป็นปัญหา-อุปสรรค ของตำรวจ ณ วันนี้ ที่ประชาชนอยากให้ปฏิรูป คือ

1. การทุจริตคอร์รัปชัน รับส่วย สินบน 81.98%
2. ใช้อำนาจหน้าที่ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน คนจนถูกจับ คนรวยพ้นคุก 74.77%
3. การซื้อขายตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้าย 65.43%
4. ตำรวจเงินเดือนน้อย ความเป็นอยู่ลำบาก 59.89%
5. รวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ไม่กระจายอำนาจ 55.08%

จากที่มีการแต่งตั้ง พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มีข้าราชการตามตำแหน่ง 5 คน และมีคณะกรรมการอีก 30 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ 15 คน และไม่ใช่ตำรวจอีก 15 คน รวม 36 คน ประชาชนคาดหวังว่าการปฏิรูปตำรวจจะสำเร็จหรือไม่

1. คาดว่าน่าจะสำเร็จ 38.73% เพราะรัฐบาล คสช.ให้ความสำคัญ มีอำนาจเด็ดขาด คงจะดำเนินการอย่างจริงจัง เห็นแนวทางการปฏิรูป ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ฯลฯ
2. คาดว่าน่าจะไม่สำเร็จ 36.29% เพราะตำรวจมีระบบโครงสร้างแบบรวบอำนาจ มีระบบเส้นสาย ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ตำรวจทั่วประเทศมีจำนวนมาก แก้ยาก เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ฯลฯ
3. ไม่แน่ใจ 24.98% เพราะคงต้องใช้เวลาอีกนานในการปฏิรูปให้สำเร็จ ต้องดำเนินการไปตามระบบ บางเรื่องน่าจะแก้ไขได้แต่บางเรื่องก็อาจยากเกินไป ฯลฯ

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ คือ

1. ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ อยากเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 63.59%
2. ปรับปรุงภาพลักษณ์ตำรวจให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 60.44%
3. ดูแลตำรวจทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกัน 56.56%

'สวนดุสิตโพล' สำรวจพบ ประชาชนกว่า 77.45% เห็นด้วยที่จะปฏิรูปตำรวจ กว่า 81.98% มองปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน ควรปฏิรูปเป็นสิ่งแรก 9 ก.ค. 2560 08:35 ไทยรัฐ