วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มั่วกันบาน

มีข่าวคืบหน้าโครงการลงทะเบียนคนจนของรัฐบาลมาบอกเล่าเก้าสิบให้ฟัง แก้เซ็ง

ข่าวล่าสุดคือ กระทรวงการคลังได้ ส่งบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศ 14 ล้านคน ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จแล้ว

ปรากฏพบผู้ไม่มีฐานะยากจน แต่ “มั่วนิ่ม” ไปลงทะเบียนคนจน หวังรับสวัสดิการแจกฟรีจากรัฐบาลจำนวนมากถึง 7 แสนคน
แถมตรวจเจอ “บัญชีผี” คือมีรายชื่อแต่ไม่มีตัวคน หรือใช้ชื่อคนตายไปลงทะเบียนแหกตาอีกกว่า 4 หมื่นราย

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า หากไม่มีการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนจน 14 ล้านคน ให้รอบคอบรัดกุม

บรรดาพวกมั่วนิ่ม และพวกบัญชีผี 7.4 แสนคน ก็ได้อาศัยช่องโหว่สวมรอยรับเงินอัดฉีดแจกฟรีจากรัฐบาลสบายแฮ

กระทรวงการคลังจึงต้องตัดรายชื่อ กลุ่มมั่วนิ่ม และกลุ่มบัญชีผี 7.4 แสนคน ออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการจากรัฐตามกติกา

ทีนี้ก็จะเหลือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นอีก 13 ล้านคน ที่จะรอรับ แจกบัตรคนจนไปรูดปื๊ดๆ ในอีกไม่เกิน 2 เดือนจากนี้ไป

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไปลงทะเบียนคนจน 14 ล้านคน ยังพบ “ข้อมูลน่าสนใจ” อีก 4 ประการคือ

ประการที่ 1, ในจำนวนผู้ลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศ 14 ล้านคน มีผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน ประมาณ 7 ล้านคน

แสดงว่าในจำนวนผู้ลงทะเบียนคนจน 14 ล้านคน มีคนยากจนที่รัฐบาลจำเป็นต้องช่วยเหลือจริงๆ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์

ประการที่ 2, ในจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนชรา 8 ล้านคน พบว่ามีจำนวน 4 ล้านคน ที่มีฐานะยากจนจริงๆ และมีรายได้ต่ำ กว่า 3 หมื่นบาทต่อปี

แสดงว่าในจำนวนผู้ใช้สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนชราจากทางราชการ 8 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจริงๆ เพียงครึ่งเดียว
จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลต้องแบกภาระอัดฉีดจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราบานทะโร่หนักขึ้นทุกปี

ประการที่ 3, มีกลุ่มประชากรผู้พิการ 4.5 แสนคน

แสดงว่ามีประชากรผู้พิการทุพพลภาพราว 3 เปอร์เซ็นต์ ของยอดผู้ลงทะเบียนคนจน 14 ล้านคน

ประการที่ 4, ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ลงทะเบียนคนจนทั้งสิ้นเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ 1.3 ล้านคน

แสดงว่ามีผู้เป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ 9 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้ลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศ 14 ล้านคน

ถ้ามองแง่บวก การที่มีผู้เป็นหนี้นอกระบบเพียง 9 เปอร์เซ็นต์

ถือเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมากจน น่าตกใจ

แต่ถ้ามองแง่ลบ คนที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่พอใช้พอกิน เป็นหนี้ในระบบอยู่แล้ว ยังเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบมากถึง 1.3 ล้านคน

ถือว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหาชีวิตหนักเกินเยียวยา

สวัสดิการแจกฟรีจากรัฐบาลอย่างเดียว ไม่สามารถช่วยปลดเปลื้องหนี้สินในระบบนอกระบบได้แน่นอน

สรุปว่าตราบใดยังมีคนไทยเป็นหนี้นอกระบบกว่า 1.3 ล้านคน

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศจะทำให้คนไทยทุกคนมีรายได้

ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 3.5 หมื่นบาท ภายใน 20 ปี

ถ้าทำได้จริง...ก็ยิ่งกว่าอะเมซซิ่งไทยแลนด์.

“แม่ลูกจันทร์”

9 ก.ค. 2560 07:37 ไทยรัฐ