วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิถีพุทธ


พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก นำดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา บริเวณรอบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ขณะที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาดังกล่าวตามแบบอย่างวิถีชาวพุทธที่ดีเช่นกัน.

พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก นำดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา บริเวณรอบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ขณะที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาดังกล่าว... 9 ก.ค. 2560 02:57 ไทยรัฐ