วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวพุทธไทย-อินเดีย เมืองกุสินารา หล่อเทียน เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา

รวมพลังชาวพุทธไทย-อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตอนค่ำตามเวลาท้องถิ่น วันที่ 8 ก.ค. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ในการดูแลของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำคณะครู นักเรียน ทั้งชาวไทยและชาวอินเดียในเมืองกุสินารา กว่า 300 คน หล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา วันแห่งการเปิดมิตร ปิดศัตรู และเพื่อเป็นการหลอมรวมศรัทธาของชาวพุทธทั้งไทยและอินเดีย ในเมืองกุสินารา ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรก เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบทั้ง 3 รัตนะ ซึ่งการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศนาครั้งแรก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณาสี

ขณะที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสได้นำคณะสงฆ์เกือบ 500 รูป ลงปาฏิโมกข์ ในพระอุโบสถด้วย

รวมพลังชาวพุทธไทย-อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา 8 ก.ค. 2560 23:00 ไทยรัฐ