วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายครับ ผมเสนอ 4 ข้อ! 'ดร.โก้ กองปราบ' 1 เสียง ปฏิรูปชีวิต ตร.ชั้นประทวน

เป็นเรื่องน่าชื่นชม เมื่อผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ตำรวจไทย แทบทุกระดับชั้น ที่อยากจะมีส่วนร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปองค์กร เพื่อให้ก้าวหน้า พัฒนาไปตามระบบ-ระเบียบ ที่เหมาะสม ...  อีกทั้งปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ครั้งนี้ จะกลายเป็น "ตำนาน" กล่าวขานไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน หรือเป็นเพียง "ประสบการณ์" ที่รุ่นลูกรุ่นหลาน ต้องเรียนผูกเรียนแก้กันต่อไป นี่คือสิ่งที่คนทั้งประเทศต้องจับตามอง  

และถึงแม้คนใหญ่คนโตระดับผู้นำประเทศ ออกปากเปิดกว้างรับฟังตำรวจทุกนาย นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ความกล้าของตำรวจชั้นผู้น้อยจะมีบทบาทการแสดงออก หรือมีความกล้าหาญที่จะเสนอแนะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจ.....เหตุนี้เอง เว็บไซต์ "ไทยรัฐออนไลน์" โดย Police Community มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ "เดอะโก้กองปราบ" ดาบตำรวจ ดร.เกียรติเฉลิม รักษ์งาม ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.2บก.ป. ตำรวจชั้นประทวนระดับมันสมองของกองปราบปราม จบปริญญาตรีใบที่ 1 สาขานิติศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรีใบที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การันตีด้วย "ประกาศเกียรติคุณ รับโล่ตำรวจกองปราบ ดีเด่น สามปีซ้อน" ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาระดับสูง เสนอแนะแนวทาง ร่วมปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน 

"เอาจริงๆ ผมกลัวนะ ไม่ค่อยกล้าจะเสนอแนะอะไรผู้บังคับบัญชาซึ่งมีความรู้และ มีอำนาจมากกว่าตำรวจอย่างผม แต่ในเมื่อท่านพูดออกสื่อฯ ว่าท่านพร้อมยินดีรับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม ผมจึงยินดีเป็นกระจกสะท้อนความคิดของตำรวจชั้นผู้น้อยหลายๆ นาย ส่งไปถึงผู้บังคับบัญชา การปฏิรูปครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นที่ดี ผู้บังคับบัญชามีความตั้งใจจะเปลี่ยนองค์กรเรา ไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมเปิดกว้างให้ตำรวจชั้นผู้น้อยได้พูด ผมขอขอบพระคุณในความเมตตา ที่ท่านสละเวลาพิจารณาข้อเสนอของผม 4 ข้อครับ  " 

ข้อ 1 เครื่องมือ อุปกรณ์ เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน สำคัญกับตำรวจชั้นปฏิบัติงาน 

"สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นมาที่สุด ในแนวทางการปฏิรูปครั้งนี้ คือการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจทุกระดับชั้น เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หากเป็นไปได้ ควรทุ่มงบประมาณสนับสนุนแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนบุคลากร เชื่อว่าตำรวชั้นประทวนทั่วประเทศส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากใช้ชีวิตทำงานอยู่ในวงจรที่เหมือนๆ กัน 

ข้อ 2 ยกระดับตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ เลื่อนขึ้นเป็นสัญญาบัตรอัตโนมัติ  

"การยกระดับความรู้ ความสามารถของตำรวจสมัยใหม่ ให้ก้าวสู่สากล เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผมเชื่อว่าท่านผู้บังคับบัญชากำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดนี้ให้ทัดเทียมสากลและมีความพร้อมให้มากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งคือ ควรโอกาสให้ตำรวจชั้นประทวนที่ทำงานมาระดับหนึ่งจนมีประสบการณ์ด้านนั้นๆ มีความสามารถเป็นอย่างดี ได้มีที่ยืน, มีบทบาทอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตรตามวุฒิ เพื่อเป็นแรงจูงใจ เป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจนายอื่นๆ กระตือรือร้นตื่นตัว เร่งพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยให้ผู้บังคับบัญชาเปิดสมัครคัดเลือก สัมภาษณ์ ดูความเหมาะสมก่อนจะเลื่อนชั้นยศให้ "

ข้อ 3 ขจัดปัญหาวิ่งเต้น แต่งตั้งให้เบาบางลง สร้างความเท่าเทียมในองค์กร 

"หากปัญหาเส้นสาย วิ่งเต้นตำแหน่งมันกำจัดออกไม่ได้ซะทีเดียว ก็อยากให้เบาบางลง จนค่อยๆ หมดไป ควรให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานทุกระดับชั้นมากขึ้น ดีที่สุดคือต้องปลูกฝัง เริ่มต้นจาการความคิดของตำรวจทุกนายเอง ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รวมไปถึงการกระจายอำนาจออกไปให้แต่ละกองบัญชาการสามารถแต่งตั้งได้เอง ไม่อยากให้รวมไว้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานเดียว และเมื่อกองบัญชาการนั้นๆ สามารถแต่งตั้งตำรวจเอง เขาก็จะได้เลือกตำรวจที่เหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ส่งผลไปถึงสถิติยอดจับกุมผู้ต้องหาในแต่ละคดีลดน้อยลง ปัญหาอาชญากรลดน้อยลง ความเสื่อมโทรมต่างๆ ในมุมมืดของแต่ละพื้นที่ลดน้อยลง เพราะตำรวจที่ทำงานมีความชำนาญรู้จุด แต่ทุกวันนี้โยกย้ายข้ามหน่วยงาน ข้ามจังหวัด จึงทำให้ตำรวจที่ประจำตำแหน่งนั้นๆ อาจไม่มีความสามารถที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาพื้นที่"


ข้อ 4 ผมสนับสนุนให้มีการปฏิรูปตำรวจเต็มที่ มีข้อแม้ว่า ผู้รู้ข้อเท็จจริงในองค์กร ควรเป็นคนร่วมปฏิรูป

การปฏิรูปตำรวจในครั้งนี้ผมยกมือสนับสนุนตั้งแต่แรกแล้วครับ เพราะเชื่อในความปรารถนาดีกับองค์กรตำรวจของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ แต่สิ่งที่ผมอยากเสนอแนะคือ คณะกรรมการปฏิรูป ต้องเอาคนที่รู้จักชีวิตตำรวจจริงๆ มาปฏิรูป และสิ่งที่สำคัญ ควรมีตัวแทนตำรวจชั้นประทวนทั้งประเทศ รวมถึงตำรวจระดับต่างๆ ต้องส่งตัวแทนของตัวเองเข้าไปมีส่วนในการแสดงความคิดในการปฏิรูปครั้งนี้ด้วยเพื่อความสมดุล และแก้ปัญหาให้ถูกจุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแก้ซ้ำๆ อีก

"ทางออกที่ดี คือ ต้องมีตัวแทน สื่อ นักจิตอาสา นักวิชาการ ผู้บริหาร สตช. ประชาชน ตำรวจชั้นผู้ปฏิบัติการ ตัวแทนภาคเอกชน ต้องหาทางออกร่วมแก้ไปพร้อมๆ กัน เคารพในการคิดและการแสดงความเห็น ของทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นไปด้วยกันได้ ถึงจะมีทางออกที่ดีร่วมกันครับ "

เป็นเรื่องน่าชื่นชม เมื่อผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ตำรวจไทย แทบทุกระดับชั้น ที่อยากจะมีส่วนร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปองค์กร เพื่อให้ก้าวหน้า พัฒนาไปตามระบบ-ระเบียบ ที่เหมาะสม ..อีกทั้งปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น.. 8 ก.ค. 2560 16:10 ไทยรัฐ