วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ติดดาบผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟ้องครม. หากขรก.เมิน'หน้าที่ของรัฐ'

กรธ.ติดดาบผู้ตรวจฯฟ้องครม. หากขรก.เมิน "หน้าที่ของรัฐ" คาด ผ่านฉลุย ถกเข้ม "สมเจตน์" แต่ยังตื๊อไพรมารี

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายเธียรชัย ณ นคร กรธ. ในฐานะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของสนช. กล่าวว่า ภาพรวมการพิจารณามีผู้เห็นต่างบางประเด็น โดยกมธ.ใช้วิธีการพูดคุยทำความเข้าใจกัน เนื้อหาส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของผู้ตรวจฯเล็กน้อย เรื่องใหม่ที่เป็นหลักใหญ่ คือ การให้ผู้ตรวจฯ มีภารกิจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวดหน้าที่ของรัฐ ติดตามแต่ละส่วนราชการให้ดำเนินการ หากพบหน่วยงานใดฝ่าฝืน ให้ผู้ตรวจฯแจ้งต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที ขณะนี้ กมธ.พิจารณาถึงในส่วนบทเฉพาะกาล มีผู้แปรญัตติให้ผู้ตรวจฯ 2 คน อยู่ทำหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนี้ คงต้องยึดไปตามรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหา ที่จะต้องหาผู้ตรวจฯเพิ่มอีก 1 คน และพิจารณาคุณสมบัติของ 2 คนที่เหลือว่า ถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.ระบุว่า คุณสมบัติขององค์กรอิสระ คือเรื่องสำคัญ เนื่องจากภารกิจมีความแตกต่างไปจากเดิม

นายเธียรชัย กล่าวอีกว่า คาดว่า กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจฯ จะนำเข้าสู่การประชุมใหญ่ของสนช.ในวาระ 2-3 ได้ช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ เชื่อว่า การพูดคุยทำความเข้าใจกับ กมธ. และสมาชิก สนช.ที่เห็นต่าง จะทำให้ไม่ต้องมีการตั้ง กมธ.ร่วมเหมือนกฎหมาย กกต.และกฎหมายพรรคการเมือง ส่วนการประชุมกรธ.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีการเชิญ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมือง เข้ามาหารือ ในประเด็น ไพรมารีโหวต เพื่อพยายามหาทางออกร่วมกัน ให้การปฏิบัติเกิดความราบรื่นมากที่สุด และปิดช่องการตีความที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกฎหมายบังคับใช้ เพราะขณะเดียวกัน กกต.และพรรคการเมือง ก็ยอมมองคนละมุม แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ.

กรธ.ติดดาบผู้ตรวจฯฟ้องครม. หากขรก.เมิน "หน้าที่ของรัฐ" คาด ผ่านฉลุย ถกเข้ม "สมเจตน์" แต่ยังตื๊อไพรมารี 8 ก.ค. 2560 15:59 ไทยรัฐ