วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงค่าเน็ตรั่ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงมีคนร้องเรียนเข้ามามาก กรณีถูกคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะเปิดการใช้งานสัญญาณ Wi-Fi หรือ “ค่าเน็ตรั่ว” ได้ตรวจข้อเท็จจริง

แล้วพบว่า มีเรื่องร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กรณีถูกคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะเปิดการใช้งานสัญญาณ Wi-Fi

สรุปได้ว่า ผู้ร้องเรียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi ในขณะที่ปิดปุ่มเชื่อมต่อเน็ตบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือในขณะที่ปิดปุ่มเชื่อมต่อเน็ตบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ

ไม่ได้ปิดระบบการเชื่อมต่อเน็ตของผู้ให้บริการ

แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

กสทช.ได้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2559

รับเป็นเรื่องร้องเรียน และให้ผู้ให้บริการตรวจสอบแก้ไขปัญหา

และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ

กสทช.อยู่ระหว่างเสนอเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)พิจารณาวินิจฉัยตามกระบวนการต่อไป

ปัญหาเน็ตรั่วจากใช้งานซิมเก่า จะมีวิธีการป้องกันเน็ตรั่วที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการควรปิดที่ระบบของผู้ใช้บริการ

ลดความเสี่ยงปัญหาเน็ตรั่ว

ตั้งแต่ปี 2556 สำนักงาน กสทช.จัดทำช่องทางลัดเพิ่มช่องทางปิดบริการโรมมิ่งกรณีเดินทางไปต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

และป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายที่แพงเกินควร

ทำให้การร้องเรียน “เน็ตรั่ว” ลดน้อยลงทุกปี

กรณีที่มีปัญหาเน็ตรั่วที่เกิดจากเปิดซิมใหม่ เพื่อใช้กับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone

สำนักงาน กสทช.ได้แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เกลื่อนที่ทุกราย ตั้งค่าใช้งานข้อมูลอินเตอร์เน็ตให้เป็น “การปิดการใช้งาน”

เป็นการป้องกันการคิดค่าบริการจากการใช้งานข้อมูลอินเตอร์เน็ต

ของผู้ไม่ได้เปิดใช้บริการ แต่กลับต้องจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต

เคลียร์ปัญหาเน็ตรั่ว.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

8 ก.ค. 2560 10:02 ไทยรัฐ